• Swedavia säljer till Bockasjö

  Transaktioner väst Swedavia säljer sin andel på 50 procent i Landvetter Logistik Center till  Bockasjö som äger hälften av aktierna sedan tidigare.

 • Köper i Uddevalla för 148 miljoner

  Transaktioner väst Vivero AB har köpt en fastighet i centrala Uddevalla till ett underliggande fastighetsvärde om 148 miljoner kronor.

 • Skandia säljer i Göteborg

  Transaktioner väst Skandia Fastigheter säljer bostadsfastigheten Stampen 13:30 i centrala Göteborg. Köpare är Sigillet. 

 • Lansa Fastigheter köper av Ikano i Kungälv

  Transaktioner väst Lansa Fastigheter förvärvar 89 nybyggda bostäder i Kungälv av Ikano Bostad. Tillträde sker under hösten. 

 • CapMan köper i Mölndal

  Transaktioner väst CapMan förvärvar fastigheten Kryddpepparn 1 i Mölndals kommun. Säljare är Billes Tryckeri AB. 

 • Grandab Fastigheter köper i Göteborg

  Transaktioner väst Grandab Fastigheter förvärvar fastigheten Krokslätt 34:18 i Göteborg. Fastigheten omfattar 3400 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Den största hyresgästen är Kinnarps. 

 • Castellum köper kontor i Göteborg

  Transaktioner väst Castellum förvärvat två kontorsfastigheter på Lilla Bommen i centrala Göteborg, med en prislapp på 867 miljoner kronor. Ytorna uppgår till drygt 16 000 kvadratmeter. 

 • Wallenstam köper i Göteborg

  Transaktioner väst Wallenstam har tecknat avtal med SEB Trygg Liv om förvärv av en kommersiell fastighet i Avenyområdet, i Göteborg. Köpesumman uppgår till 375 miljoner kronor. 

 • Hemsö förvärvar i Göteborgsregionen

  Transaktioner väst Hemsö har förvärvat en skola i Kungälv och ett äldreboende i Mölndal. Dessutom har bolaget tecknat en avsiktsförklaring med Kungälvs kommun om förvärv av en fastighets- och projektportfölj i kommunen.

 • Vacse köper skolprojekt på Björkö

  Transaktioner väst Vacse förvärvar NCCs skolprojekt på Björkö i Öckerö kommun. Den nya grundskolan omfattar 3500 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd inför vårterminen 2021. 

 • Castellum miljardköper Säve flygplats

  Transaktioner väst Castellum förvärvar samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats, strax utanför Göteborg. Säljare är Serneke och affären uppgår till minst 1,1 miljarder kronor. 

 • Bonava säljer i Göteborg

  Transaktioner väst Bonava säljer ett hyresprojekt i Tuve, utanför Göteborg. Köpare är Västerstaden och köpesumman uppgår till 496 miljoner kronor. Det är bolagets sjätte försäljning den senaste månaden.

 • Hemfosa förvärvar i Västsverige

  Transaktioner väst Hemfosa förvärvar tre vårdfastigheter i Stenungsunds kommun, Uddevalla kommun och Vänersborg. Transaktionen sker till ett totalt fastighetsvärde på runt 108 miljoner kronor.

 • Offentliga Hus köper i Göteborg

  Transaktioner väst Offentliga Hus förvärvar en samhällsfastighet i Tynnered, i Göteborg. Affären görs via förvärv av aktierna i Opalparken Förvaltning AB och sker till ett underliggande fastighetsvärde om 367 miljoner kronor. 

 • Alaska säljer i Sisjön

  Transaktioner väst Bygg-Göta förvärvar Bauhausfastigheten i Sisjön, Göteborg. Säljare är Alaska Fastigheter.

 • Regio köper 11 fastigheter

  Transaktioner väst Regio har förvärvat elva fastigheter med en total uthyrbar area om 38 000 kvadratmeter i Sisjön, söder om centrala Göteborg. Säljare är Alaska Fastigheter.

 • Slottsviken säljer i Kungälv

  Transaktioner väst Slottsviken säljer fastigheten Stationen 4 i Kungälv. Transaktionen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 34 miljoner kronor. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived