• Hemfosa förvärvar i Västsverige

  Transaktioner väst Hemfosa förvärvar tre vårdfastigheter i Stenungsunds kommun, Uddevalla kommun och Vänersborg. Transaktionen sker till ett totalt fastighetsvärde på runt 108 miljoner kronor.

 • Offentliga Hus köper i Göteborg

  Transaktioner väst Offentliga Hus förvärvar en samhällsfastighet i Tynnered, i Göteborg. Affären görs via förvärv av aktierna i Opalparken Förvaltning AB och sker till ett underliggande fastighetsvärde om 367 miljoner kronor. 

 • Alaska säljer i Sisjön

  Transaktioner väst Bygg-Göta förvärvar Bauhausfastigheten i Sisjön, Göteborg. Säljare är Alaska Fastigheter.

 • Regio köper 11 fastigheter

  Transaktioner väst Regio har förvärvat elva fastigheter med en total uthyrbar area om 38 000 kvadratmeter i Sisjön, söder om centrala Göteborg. Säljare är Alaska Fastigheter.

 • Slottsviken säljer i Kungälv

  Transaktioner väst Slottsviken säljer fastigheten Stationen 4 i Kungälv. Transaktionen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 34 miljoner kronor. 

 • Köper ÅF-Huset i Göteborg

  Transaktioner väst Bygg-Göta Fastigheter förvärvar det så kallade ÅF-Huset i Kallebäck, Göteborg för cirka 650 miljoner kronor. Säljare är Pareto-bolaget GBG Office 1.

 • Landvetters nya hotell byter ägare

  Transaktioner väst Swedavia säljer det kommande hotellet vid Landvetter flygplats till Midstar Fastigheter AB. Som vi tidigare rapporterat planeras hotellet tas i bruk vid årsskiftet 2020/2021. 

 • Vasakronan säljer till Platzer för 1 miljard

  Transaktioner väst Vasakronan avyttrar fastigheterna Gårda 18:23 och 18:24 i Göteborg till Platzer Fastigheter. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om drygt en miljard kronor. 

 • Klövern säljer i Partille

  Transaktioner väst Klövern säljer en fastighet i Partille till Logistikfastigheter Sverige AB. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde på 148 miljoner kronor. 

 • Säljer för 340 miljoner i Göteborg

  Transaktioner väst Skanska har avyttrat två handelsfastigheter i Mölndal och Göteborgs kommun. Köpare är ett investeringskonsortium hopsatt av NRP och köpeskillingen uppgår till 340 miljoner kronor. 

 • Bostadsbolaget förvärvar av Trophi

  Transaktioner väst Bostadsbolaget äger nu hela Friskväderstorget i Göteborg. Detta efter att företaget nyligen förvärvat den del av området som tidigare ägts av Trophi.

 • Förvärvar i Borås

  Transaktioner väst Järngrinden förvärvar fastigheten Saturnus 14, belägen i centrala Borås. Säljare är Brinck och Lundin och köpesumman uppgår till runt 150 miljoner kronor. 

 • GöteborgsLokaler förvärvar Kville Saluhall

  Transaktioner väst GöteborgsLokaler har förvärvat Kville Saluhall, belägen på Hisingen i Göteborg. Säljare är Älvstranden Utveckling. 

 • Regio förvärvar i Göteborg och Trollhättan

  Transaktioner väst Fastighets AB Regio har under starten av 2018 förvärvat tre kontors-och handelsfastigheter, samtliga genom enskilda affärer. Två av fastigheterna ligger i Göteborgs ytterområden och den tredje i handelsområdet Överby i Trollhättan.

 • Svenska Hus köper i Högsbo

  Transaktioner väst Svenska Hus har köpt en fastighet belägen i Högsbo, i västra Göteborg. Fastigheten omfattar 2600 kvadratmeter kontor och är i nuläget nästan fullt uthyrd.

 • Köper av Älvstranden i Göteborg

  Transaktioner väst AF Gruppen förvärvar en fastighet samt anslutande byggrätter i Göteborg . Den befintliga fastigheten omfattar 8000 kvadratmeter som företaget planerat att konvertera till runt 100 nya lägenheter. Säljare är Älvstranden Utveckling. 

 • Grandab säljer till Sigillet

  Transaktioner väst Grandab säljer fastigheten Nordstaden 13:7, belägen på Norra Hamngatan i Göteborg. Köpare är Sigillet Fastighets AB, som tillträdde fastigheten den 23 mars. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived