• Konkurrensverket kritiserar subventionerad bostadsproduktion

  Politik I ett yttrande till regeringen avstyrker Konkurrensverket Boverkets förslag att återinföra subventioner i bostadsproduktionen.

 • Stöd till studentbostäder

  Politik Det finns nu möjlighet för vissa kommuner att söka stöd hos Boverket för inventering av om det finns mark som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder.

 • Prisuppgång 2012 trots finansiell oro

  Politik Den senaste 12-månadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 8 procent och villapriserna med 2 procent. Sett till senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 2 procent medan villapriserna gått ner med 1 procent.

 • Färre bolag gjorde otillåtna värdeöverföringar

  Politik Enligt Boverket har antalet kommunala bostadsbolag som lämnar mer vinst till ägaren än tillåtet minskat. Endast fem procent av bolagen i allmännyttan gjorde år 2011 otillåtna värdeöverföringar till kommunerna, en minskning från 18 procent året dessförinnan.

 • 2 miljoner genomsnittspriset för småhus

  Politik Enligt Statistiska centralbyråns småhusbarometer har priserna på småhus på årsbasis, senaste tremånadersperioden september – november 2012, jämfört med motsvarande period ett år tidigare, stigit i 11 av 21 län.

 • SCB: Lägre byggkostnader

  Politik Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var lägre 2011 jämfört med 2010 för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived