Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

1 oktober 2019
 • Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

   

  DU FÅR LÄRA DIG:

  • Hur man identifierar och räknar på möjligheter att producera solel i de egna fastigheterna, från enskilda tak till en övergripande analys
  • Hur ett solscellssystem är uppbyggt och fungerar
  • Hur man bygger och dimensionerar solcellssystem på olika typer av tak
  • Hur man bygger ett business case för solel och beräknar investering och avkastning
  • Styrmedel och regelverk idag och i framtiden
  • Byggnadsintegration och estetik

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

  • Fastighetsansvariga
  • Energicontrollers
  • Miljö- och hållbarhetschefer
  • Affärsutvecklare och produktchefer på bygg- och energibolag
  • Konsulter inom energieffektivisering
  • Arkitekter
  • Alla som vill få en övergripande förståelse för möjligheterna med solel

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i;

  • Hur man som fastighetsägare kan använda sina takytor till solel
  • Hur stor del av fastighetens förbrukning av el som kan produceras med egen solel
  • Hur man bygger och dimensionerar ett solcellssystem
  • Vilka möjligheter som finns till byggnadsintegration
  • Hur man skapar ett business case kring solel och räknar på investeringskostnad och avkastning

  Utbildningen genomförs i samarbete med Aktuell Hållbarhet Utbildning.

  Program

  09.00 Välkomna och introduktion

  09.15 Solceller i Sverige och världen
  – Från dyr nischprodukt till det billigaste sättet att producera el
  – Dagens teknik och morgondagens möjligheter
  – Fungerar solceller i Sverige?

  09.45 Vad är ett solcellssystem?
  – Ingående komponenter
  – Olika typer av system
  – Hur stor blir egenanvändningen och hur hanteras överskott?

  10.30 PAUS

  10.45 Nyckeltal och produktion
  – Viktiga nyckeltal (m2/kWt, produktion)
  – Vid produktion av solceller, vad händer på vintern?

  11.15 Övning 1 – nyckeltal
  – Hur mycket solcellsyta krävs för att producera 10 % av Sveriges el, all el till ett köpcentrum/ditt fastighetsbolag eller en specifik fastighet?

  11.45 LUNCH

  12.45 Vad innebär de nya lagarna och reglerna?
  – Bygglov/brandsäkerhet

  13.30 Hur bygger vi lönsamma solcellsanläggningar
  – Ekonomiska kalkyler
  – Kvalité
  – Stödsystem

  14.15 Vilka tak är bra för solceller?
  – Lutande/platta tak
  – Skuggning
  – Monteringssystem
  – Bärighet

  14.45 PAUS

  15.00 Övning 2, designa en solcellsanläggning
  – Deltagarna får 2-4 exempel på olika tak och får i grupp ta fram ett förslag till solcellsinstallation och identifiera problem och möjligheter

  15.30 Projektering, installation och drift
  – Bärighet på tak, bygglov, elbehov i fastigheten
  – Design av solcellssystemet
  – Ansökan om solcellsstöd, föranmälan elbolag
  – Övervakning
  – Visualisering

  16.05 Solceller och miljö
  – Vilket klimatavtryck ger el producerat av solceller

  16.45–17.00 Sammanfattning och avslut

Information

Datum: 1 oktober

Tid: 09.00–17.00

Plats: Sabis – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@bbm.bonnier. se
070 729 37 21

Kursledare

Mårten Lind
Mårten Lind Mårten Lind är konsultchef på Solkompaniet och leder ett konsultteam som arbetar med utredningar och forskning på energi- och solcellsområdet med exempelvis Castellum och Humlegården som uppdragsgivare. Mårten har dels en bakgrund från KTH där han under fem år undervisade och forskade inom energi och klimat, dels som vd för ett företag verksamt inom klimatkompensation.
Johan Öhnell
Johan Öhnell är arbetande styrelseordförande i Solkompaniet och drivs av att skapa bättre villkor för kundägd solel och därmed för att solel ska bli en del av omställningen till ett hållbart samhälle. Han arbetar framför allt med regelverk och påverkansarbete och då genom nätverket Solelkommissionen för vilket Johan är initiativtagare. Johan har en bakgrund som vd på Telge Energi där han under 16 år var med och byggde upp Telge Energi till ett av Sveriges största varumärken på elmarknaden och det med högst anseende. Johan är utbildad civilekonom.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived