Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

5 februari 2020
 • Tidigare har solel framför allt varit aktuellt på fastigheter i Sverige, men den dramatiska prisnedgången på solceller har nu gjort det lönsamt på mark. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste delarna du behöver för att själv kunna identifiera och skapa bra business case för solelparker – hur tekniken fungerar, lämplig lokalisering, regelverk, ekonomi och hur du får en lönsam affärsmodell.

   

  Förutom den kraftiga prisnedgången på solceller har Sverige goda förutsättningar för solelparker. Det beror på en kombination av bra solinstrålning, god tillgång på mark och ett bra elnät att ansluta till. Mycket pekar också på att regelverket inom kort kommer att ändras för att gynna solelparker.

  DU FÅR LÄRA DIG:

  • Hur en en solelpark är uppbyggd och fungerar
  • Vilka de viktigaste skillnaderna är mellan konventionell solel på tak och solelparker där elanslutningen och tillhörande kostnader är en viktig punkt
  • Hur du identifierar möjligheter, vilka förutsättningar som måste till för att en solelpark ska vara en bra investering
  • Hur affärsmodeller och kunderbjudanden ser ut och vilka som är mest framgångsrika
  • Hur regelverken ser ut idag och hur de förväntas förändras i framtiden
  • Hur du räknar på ekonomin och vilka parametrar som är viktigast för att få bra lönsamhet

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

  • Affärsutvecklare och produktchefer på bygg- och energibolag
  • Energicontrollers
  • Markägare, lantbruk
  • Flygplatser
  • Miljö- och hållbarhetschefer på företag och i kommuner
  • Konsulter inom energi
  • Alla som vill få en övergripande förståelse för möjligheterna med solel

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i;

  • Hur du bäst identifierar bra möjligheter för solelparker
  • Hur en ekonomisk kalkyl är uppbyggd, vilka kalkylverktyg som finns och vilka som är de viktigaste ingående parametrarna
  • Hur kunderbjudanden byggs upp utifrån de regelverk och möjligheter som finns

   

  Program

  09.00 Välkomna och introduktion

  09.15 Solceller globalt och i Sverige

  09.45 Vilka lagar och regler är viktiga?

  10.15 Vad är bra mark?

  10.30 Fika

  10.45 Från Sala till Kalmar – solelparksutvecklingen

  11.15 Projektering och installation

  11.35 Drift av solelparker

  12.00 Lunch

  13.00 Vi vill bygga solelpark. Var börjar vi?

  13.15 Affärsmodeller – befintliga och förslag på nya

  13.45 Solel och ekonomi

  14.15 Fika

  14.30 Studiebesök solelanläggning

  15.30 Solcellers miljöpåverkan och hantera ev bländning

  16.00 – 16.30 Sammanfattning och avslutning

Information

Datum: 5 februari

Tid: 09.00–17.00

Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Lars Hedström
Lars Hedström har arbetat med solceller sedan sekelskiftet och är en av Sveriges mest erfarna solcellsentreprenörer. År 2009 var han med och installerade Sveriges första solelpark i Sala. Efter det har han bland annat projektlett solelparkerna Törneby solpark i Kalmar och Solsidan i Varberg – Sveriges största solcellsanläggning. Lars har doktorerat i bränsleceller och är en av grundarna till Solkompaniet. Idag är han vice vd på bolaget.
Johan Öhnell
Johan Öhnell är arbetande styrelseordförande i Solkompaniet och drivs av att skapa bättre villkor för kundägd solel och därmed för att solel ska bli en del av omställningen till ett hållbart samhälle. Han arbetar framför allt med regelverk och påverkansarbete och då genom nätverket Solelkommissionen för vilket Johan är initiativtagare. Johan har en bakgrund som vd på Telge Energi där han under 16 år var med och byggde upp Telge Energi till ett av Sveriges största varumärken på elmarknaden och det med högst anseende. Johan är utbildad civilekonom.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived