Nudging för dig inom fastighet och samhällsbyggnad – så gör du det lätt att göra rätt

11 september 2019
 • Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att styra såväl boende, hyresgäster, fastighetsägare som yrkesarbetare på byggarbetsplatsen mot önskvärda beteenden. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt inspiration och konkreta verktyg för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

   

  Hur kan vi bygga bostadsmiljöer som gör det lätt att göra rätt och uppmuntrar till delande av resurser, fysisk aktivitet och gemenskap? Hur kan vi få yrkesarbetare att lämna in tillbud eller återvinna mer på byggarbetsplatsen? Hur kan vi rusta fastighets- och samhällsbyggnadssektorn att möta framtida utmaningar?

  Ofta har vi både kunskapen och viljan om vad som är rätt val, men det är inte alltid vårt beteende stämmer överens med vår vilja. Det behövs en knuff i rätt riktning och det är precis det som nudging syftar till att göra – att med hjälp av design hjälpa oss att gå från vilja till handling. Denna heldagsutbildning introducerar dig till hur du designar nudges för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

  DU FÅR LÄRA DIG

  • Hur mänskligt beslutsfattande fungerar, teoretiskt och praktiskt
  • Hur du identifierar och definierar ett målbeteende i projektform
  • Hur du kartlägger dina användares beteendemönster; beslut, hinder och drivkrafter
  • Hur du med hjälp av nudging kan göra det lätt att göra rätt
  • Framgångsrika exempel från verkligheten
  • Olika nudgeverktyg för beteendeförändring
  • Hur du strategisk tillämpar nudging i projektform inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn

  Genom framgångsrika case lär du dig att tillämpa nudging i praktiken – vad har funkat bra och vilka fallgropar finns det? Löpande under dagen får du arbeta praktiskt med att tillämpa teori på verkliga problem inom branschen som slutligen blir en konkret metodlåda för att arbeta med beteendeförändring i din egen verksamhet.

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  Dig som arbetar inom fastighet och bygg och vill lära dig mer om nudging och hur detta kan tillämpas i praktiken, till exempel:

  • Ledare inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn
  • Verksamhetsutvecklare, fastighetsskötare och fastighetsförvaltare
  • Politiker och beslutsfattare med intresse för hållbar stadsutveckling

  Program

  09.00- 09.30 Välkomna och introduktion
  Gruppen får en presentation av dagens intention, mål och agenda. Vi går igenom förväntningar på dagen och lär känna varandra lite bättre genom en uppvärmande övning.

  09.30 – 10.15 Introduktion till nudging
  Gruppen introduceras till vad nudging är och hur du metodiskt genom en designprocessen kan tillämpa nudging i praktiken för mätbar beteendeförändring.

  10.15 – 10.30 PAUS

  10.30- 11.30 Hur du definierar ett beteende
  Här går vi igenom grunderna och definitionen av ett beteende och vad som styr det. Du får teorin bakom beteendeanalys och vilka mekanismer som får oss att exempelvis skapa en ny vana. Du får lära dig om hur du i tidigt skede för ett lyckat projekt definierar målbeteenden som ska förändras och hur det kan målsättas med nudges som skapar nya beteenden.

  11.30- 12.00 Diagnos – hur du kartlägger en användares beteenden
  Genom case från verkligheten får du lära dig hur man träffar, förstår och involverar användaren (personen vars beteende vi ska förändra)

  12.00- 13.00 Lunch

  13.00 – 14.00  Diagnos – hur du kartlägger en användares beteenden (Fortsättning)
  Utifrån ett fiktivt case, får du själv kartlägga hinder, drivkrafter och idéer från användarens verkliga miljö och kontext. Du får lära dig grunderna till “Beslutskartan” – en evidensbaserad karta över användarens beteenden och val.

  14.00 – 15.00 Nudging – hur du kan göra det lätt att göra rätt
  I detta steg får du designa lösningar som matchar identifierade hinder och drivkrafter. Målet är att undanröja hinder och trigga drivkrafter hos användaren. Du får lära dig mer om hur olika nudgeverktyg kan hjälpa dig att designa både fysiska och digitala beslutsmiljöer utifrån dina insikter om användaren.

  15.00 – 15.30 Fika

  15.30 – 16.30 Experiment – hur du mäter ett beteende
  Vi går igenom varför det är viktigt att mäta beteendeförändring. Du får exempel på mätmetoder för hur du mäter beteenden snarare än attityder och hur du kan designa experiment som utvärderar huruvida en nudge har effekt. Avslutningsvis kommer du få välja din egen experimentdesign för din nudge med direkt coachning från kursledaren.

  16.30 – 17.00 Avslut

Information

Datum: 11 september 2019

Tid: 09.00–17.00

Pris: 7 900 kronor exkl moms

Plats: Stockholm City (kurslokal meddelas i kallelse ca en vecka innan kursstart) Alla våra kurslokaler ligger i närheten av Centralstationen eller Stureplan.

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@bbm.bonnier. se
070 729 37 21

Kursledare

Ida Lemoine
Ida Lemoine är medgrundare och vd på Beteendelabbet och har expertis i att tillämpa nudging i praktiken inom affärsutveckling. I sin roll som beteendestrateg arbetar Ida med att tillämpa psykologi och nudging inom både privat och offentlig sektor i områden som transport och samhällsbyggnation. Ida är en van föreläsare och har arbetat många år med att designa engagerande workshops och utbildningskoncept, och skriver just nu en handbok om hur organisationer metodiskt kan tillämpa nudging i praktiken, för Natur och Kultur. Ida drivs av att sprida kunskap om nudging och hur detta kan tillämpas i praktiken för en mer hållbar stadsutveckling.
Kajsa Lindström
Kajsa Lindström är medgrundare och tjänstedesigner på Beteendelabbet. Kajsa har gedigen kunskap av att jobba med nudging i praktiken och har genom sitt arbete inom byggindustrin har Kajsa fått människor att minska sitt matsvinn, delat sina resurser och ökat återvinning. Idag arbetar hon aktivt med nudging på byggarbetsplatsen för ökad återvinning och säkerhet. Kajsa är specialiserad inom hållbar design och expert på metoder för att träffa och förstå användaren och dess beteende. Efter flera års arbete med Nudging i praktiken har hon tagit fram Beteenderesan, en designprocess för att designa nudges byggd på psykologi, design och beteendeekonomi.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived