Marktilldelning – så lyckas du

25 september 2019
 • Denna utbildning handlar om hur marktilldelning går till hos kommunerna och hur du kan öka möjligheterna att få den mark som ni vill ha. Du får fördjupad kunskap i och förståelse för de olika processer som leder fram till att fastighetsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar, vilka som är kommunernas viktigaste utmaningar och hur du kan möta dessa i ditt ackvisionsarbete och sticka ut från mängden i ert erbjudande.

   

  Genom både planmonopol och i många fall stort markägande har kommunen mycket att säga till om i stadsutvecklingen. Markanvisningar är ett av de verktyg som kommunerna använder för att styra stadens utveckling och säkerställa att det som byggs ger rätt effekt. Konkurrensen om mark är hård i attraktiva lägen och kommunen blir ständigt uppvaktad av aktörer som är intresserade av att bygga. Det är en svårnavigerad terräng och det satsas stora pengar på att fånga kommunernas intresse genom väl bearbetade visionsbilder men även i internt fokus i företagen. Vissa lyckas och vissa inte.

  I denna heldagsutbildning utgår vi från kommunernas perspektiv för att du ska nå fram och få bättre effekt i ert ackvisitionsarbete.

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
  – Markanvisning: vad det är och vad det innebär
  – Kommunernas arbetssätt och tilldelningsmetoder
  – Vad som avgör vem eller vilka som får marken
  – Framgångsfaktorer vid marktilldelning och hur du kan optimera era möjligheter
  – Kommunernas situation och utmaningar och vilka som är deras viktigaste frågor

  Utöver punkterna ovan kommer du som deltagare att få genomföra ett fiktivt case för ansökan om direktanvisning.

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  – Fastighetutvecklare
  – Projektutvecklare
  – Affärsutvecklare
  – VD

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Syftet är att utbildningen ska ge ökad kunskap och förståelse för de olika processer som leder fram till att fastighetsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar. Efter att ha gått igenom utbildningen ska du ha en fördjupad förståelse för marktilldelning, kommunernas situation och hur du kan möta detta i ditt ackvisionsarbete.

  PROGRAM

  09.00 Välkomnande och introduktion
  – Introduktion till utbildningen och mål med dagen.
  – Så fungerar marktilldelning

  09.15 Kommunernas arbetssätt och tilldelningsmetoder
  – Kommunernas arbetssätt vid marktilldelning
  – Tilldelningsmetoder

  10.15 Kaffe

  10.30 Framgångsfaktorer vid markanvisning
  – Vad som avgör vem som får marken
  – Kommunernas situation idag – vilka är knäckfrågorna?
  – Framgångsfaktorer vid markanvisning

  12.00 Lunch

  13.00 Case: Ansökning om direktanvisning
  – Presentation och genomförande av fiktivt case för ansökan om direktanvisning
  – Deltagarna genomför case

  15.00 Kaffe

  15.15 Case: Presentation av resultat

  15.45 Stadsutvecklingserbjudande och pitch
  – Att formulera ett samlat erbjudande till kommunen på kort och lång sikt
  – Hur sticker du ut från mängden?

  16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

   

Information

Datum: 25 september 2019

Tid:
09.00–16.30

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Plats: Stockholm City (kurslokal meddelas i kallelse ca en vecka innan kursstart) Alla våra kurslokaler ligger i närheten av Centralstationen eller Stureplan.

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@bbm.bonnier. se
070 729 37 21

Kursledare

Johan Brisvall
Johan Brisvall är civilingenjör och en av grundarna bakom Sharing Capabilities AB. Han har 20 års erfarenhet av stadsutveckling var bland annat ansvarig för Stockholms stads projekt 20 000 Bostäder. Som konsult på̊ Sweco Management byggde Johan upp en fastighetsutvecklingsenhet med fokus på tidiga skeden och markanvisningar. Genom sina erfarenherter har han en unik och djup förståelse för samspelet mellan alla aktörer i stadsbyggnadsprocessen. Johan har ett stort nätverk bland politiker, tjänstemän och nyckelpersoner i fastighetsbranschen. Särskilt relevant för kursen är Sharing Capabilities kartläggning och analys av 350 markanvisningar i 11 Stockholmskommuner där Johan var initiativtagare.
BIrger Axelsson
Birger har en civilingenjörsexamen från KTH i samhällsbyggnad med inriktning på fastigheter och byggande. Birger skrev sitt examensarbete för Sharing Capabilities AB, där han undersökte och analyserade hur bostadsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar i Stockholms län.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived