Marknadsanalys vid fastighetsutveckling

17 september 2019
 • Denna utbildning handlar om hur du gör en marknadsanalys i samband med fastighetsutveckling. Vi går igenom de olika steg som krävs för att bedöma potentialen i ett fastighetsutvecklingsprojekt, det vill säga fastighetsbesiktning och bedömning av marknadsområde, efterfrågeanalys, utbudsanalys och marknadsandel. Du får även kunskaper i skillnader mellan marknadsanalyser för kontor, handel och industri, hur du inhämtar information samt hanterar vanliga utmaningar.

   

  Fastighetsutveckling, det vill säga att omvandla användandet av en fastighet till ett, ur företagsekonomiskt perspektiv, mer lönsamt ändamål, kan till exempel vara uppförande eller omvandling av byggnader på en fastighet.

  Med marknadsanalys avses den arbetsgång som krävs för att bedöma hur stor marknadsandel ett fastighetsutvecklingsprojekt kan fånga, till exempel hur stor del som kommer att bli uthyrd om fastigheten omvandlas till bostäder.

  Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper i att genomföra marknadsanalyser.

   UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Arbetsgången för marknadsanalyser
  • Fastighetsbesiktning i samband med marknadsanalys
  • Hur du gör en bedömning av marknadsområde
  • Hur du gör en bedömning av efterfrågan
  • Hur du bedömer konkurrerande utbud
  • Hur du bedömer marknadsandelen
  • Olika typer av marknadsanalyser
  • Skillnader i marknadsanalyser för kontor, handel och industri
  • Inhämtning av information
  • Utmaningar i samband med marknadsanalyser

   MÅL MED UTBILDNINGEN:

  Efter att ha genomgått utbildningen ska du kunna beskriva hur en fastighets marknadsandel bedöms, det vill säga hur mycket kommer att hyras ut? För att bedöma marknadsandelen ska du kunna beskriva samtliga 5 steg i en marknadsanalys:

  1. Beskriva hur en fastighetsbesiktning utförs
  2. Beskriva hur marknadsområdet bedöms
  3. Beskriva hur en efterfrågeanalys görs
  4. Beskriva hur en utbudsanalys görs
  5. Beskriva hur marknadsandel

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

  Alla som kommer i kontakt med fastighetsutveckling och marknadsanalyser, till exempel:

  • Fastighetsutvecklare
  • Byggentreprenörer
  • Fastighetsägare
  • Banker

  PROGRAM:

  09.00–09.10

  – Kursens/dagens mål

  09.10-10.15 Generell arbetsgång vid marknadsanalys för fastighetsutvecklingsprojekt

  – Olika typer av marknadsanalyser
  – Arbetsgången vid marknadsanalys
  – Vad en fastighetsbesiktning är och hur den utförs
  – Hur bedömning av marknadsområdet genomförs

  10.15–10.30 Kaffe

  10.30–12.00 Fastighetsbesiktning, marknadsområde och efterfrågan
  – Hur bedömning av efterfrågan går till

  12.00–13.00 Lunch

  13.00–15.00 Konkurrerande utbud och marknadsandel
  – Bedömning av konkurrerande utbud
  – Bedömning av marknadsandel

  15.00–15.15 Kaffe

  15.15–16.00 Marknadsanalys för olika typer av verksamheter
  – Marknadsanalys för kontor, handel och industri

  16.00–16.30 Vilka utmaningar möter marknadsanalytikern
  – Inhämtning av information med mera.

  16.30 Avslutning
  – Sammanfattning av dagen
  – Egen fördjupning

   

Information

Datum: 17 september 2019

Tid: 09.00–16.30

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@bbm.bonnier. se
070 729 37 21

Kursledare

Fredrik Brunes
Fredrik Brunes är teknologie doktor inom bygg- och fastighetsekonomi och delar sin tid mellan att undervisa i fastighetsvärdering, marknadsanalys och samhällsekonomiska investeringsbedömningar på KTH med att vara konsult på Bryggan Fastighetsekonomi där han arbetar med fastighetsvärdering. Fredrik har bland annat skrivit boken Fastighetsvärdering och Marknadsanalys och har gjort utbildningsfilmer om markexploatering och marknadsanalys, som finns på Youtube, sök på ”Investeringsbedömning – att fatta beslut” samt ”Fastighetsvärdering”.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived