Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

21 januari 2020
 • Under denna utbildning få du lära dig att göra målgruppsanalyser inför utveckling av bostäder. Vi går igenom hur du, utifrån parametrar som exempelvis livsfaser, flyttmönster, ekonomi och värderingar, kan analysera vad olika målgrupper efterfrågar på bostadsmarknaden. Vi går även igenom hur dessa kunskaper kan användas för att välja upplåtelseformer, bostadsstorlekar och bostadskvaliteter inomhus och utomhus. Du får också användbara kunskaper i Sveriges demografiska utveckling, bostadsbestånd och hur efterfrågan ser ut i stort för olika målgrupper.

   

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  – Hur du kan analysera olika målgruppers bostadsbehov utifrån deras livsfaser, värderingar, beteenden och flyttströmmar och hur dessa insikter kan användas i bostadsutveckling.
  – Hur målgruppsanalysen kan användas i bostadsprojekt för olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar och fördelning mellan dessa och bostadskvaliteter inomhus och utomhus.
  – Hur du kan arbeta med decenniegrupperna, till exempel 90-talisterna och 60-talisterna, utifrån perspektiven ekonomi, flyttmönster och livsfaser.
  – Sveriges befolkning: demografisk översikt, trender kring befolkningsutveckling, olika decenniegrupper och flyttströmmar.
  – Sveriges bostadsbestånd, nyproduktion vs succession, boendeformer och fördelning i befolkningen.
  – Hur du kan dela in människor i målgrupper baserat på syfte; bostäder, besöksnäring, handel, stadsutveckling etc.

  Teori varvas med gemensamma diskussioner och praktiska övningar. Genom olika case får du insikter och kunskap kring målgruppsanalys i praktiken – när det har fungerat och vilka fallgropar som finns.

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  Dig som arbetar med bostadsutveckling och som vill ha en fördjupning kring hur en målgrupp för ett område eller bostadsprojekt kan arbetas fram och vilka olika förutsättningar detta skapar för platsen och bostäderna. Till exempel:
  – Bostadsutvecklare
  – Arkitekter
  – Tjänstepersoner i kommunal/offentlig förvaltning

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  – Ökade kunskaper kring olika målgruppers efterfrågan, deras behov och preferenser
  – Verktyg för att kunna skapa egna underlag vad gäller inriktning för ett bostadsprojekt kopplat till bostadsstorlekar, fördelning och egenskaper i bostaden.

   

  Program

  09.00 – 09.15 Välkomna och introduktion
  – Presentation av dagens intention, mål och agenda.

  09.15 – 10.15 Bostadsbehov och efterfrågan
  – Vi tittar på skillnaden mellan bostadsbehov och bostadsefterfrågan. Vi pratar om Sveriges demografi, urbaniseringsmönster, flyttmönster, köpkraft och decenniegrupper som underlag för målgruppsanalys.

  10.15 – 10.30 Kaffe

  10.30- 11.30 Introduktion till hur man kan dela in människor i målgrupper baserat på syftet; bostäder, besöksnäring, handel, stadsutveckling etc.
  – Livsfaser
  – Värderingsgrupper
  – Beteendegrupper

  11.30- 12.00 Decenniegrupperna (90-talisterna, 60-talisterna osv.)
  – Förutsättningar på bostadsmarknaden ur perspektivet ekonomi, flyttmönster och livsfas

  12.00- 13.00 Lunch

  13.00 – 14.00 Övning: Livsfaser och värderingsgrupper
  – Hur de kan kopplas samman, samt förståelse kring varför till exempel en barnfamilj av samma storlek, kommuntillhörighet och köpkraft kan ha vitt skilda preferenser vad gäller bostaden och mikroläget.

  14.00 – 15.00 Bostadsplanering i Sverige
  – Fakta kring Sveriges bostadsbestånd, nyproduktion vs succession, boendeformer och fördelning i befolkningen.

  15.00 – 15.30 Kaffe

  15.30 – 16.30 Övning: Målgruppsanalys i praktiken
  – Deltagarna får olika case med fakta- och statistikunderlag för att själva kunna arbeta fram en målgrupp och beskriva dess drivkrafter, preferenser och behov. Beslutsunderlag för val av upplåtelseform i ett projekt.

  16.30 – 17.00 Redovisning av grupparbete och avslut.

Information

Datum: 21 januari 2020

Tid: 09.00–17.00

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Anna Persson
Anna Persson är grundare av Juni Strategi & Analys och är marknadsstrateg och bostadsexpert på Juni Strategi & Analys. Hon har under lång tid arbetat med marknadsföring, försäljning och affärs- och produktutveckling inom fastighetsbranschen och har bred och djup erfarenhet inom bostads- och stadsutveckling. Anna har hållit ett stort antal kurser, presentationer, föredrag och workshops i olika sammanhang. Hon drivs av att arbeta tillsammans med människor och att genomföra utvecklingsprojekt, vilket ofta resulterar i att uppdragsgivare erhåller såväl utveckling av sin verksamhet såväl som av sina medarbetare.
Mona Kjellberg
Mona Kjellberg är grundare och analyschef på Juni Strategi & Analys. Hon är med sina 16 år i rollen, en erfaren analytiker specialiserad på utveckling av områden, bostäder, handel och kommersiella verksamheter. Mona är beteendevetare med statistisk inriktning och har under många års tid arbetat med kundinsikter, affärsutveckling och analys inom stadsutveckling. På flera platser i Sverige har hon arbetat med utveckling av stadskärnor och centrum genom att ge konkreta förslag på målgrupper och dess behov. Hon har sitt ursprung i Norrbottens landsbygd och god förståelse för såväl storstadsregioner som utveckling av projekt i mindre kommuner.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived