Juridik för fastighetsutvecklare – markaffärer i tidigt skede

18 mars 2020
 • Denna utbildning handlar om det legala ramverket som omgärdar fastighetstransaktioner och hur dessa tillämpas i praktiken, med särskilt fokus på förvärv i tidigt skede. Vi går bland annat igenom hur avtal ska utformas, regler för köpeskilling, parternas skyldigheter, möjligheter att knyta köpet till en färdig detaljplan, vad som är viktigt att granska i en due diligence och ansvaret för förorenad mark. Vi går även igenom vad som gäller när flera parter köper och utvecklar tillsammans och skillnader mellan direkt köp av en fastighet och indirekt köp genom förvärv av ett bolag.

   

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
  – Fastighetsköp enligt Jordabalken och dess krav på innehåll i avtal för att ett fastighetsköp ska vara giltigt
  – Regler om köpeskillingens utformning
  – Undersökningsplikt och ansvar för fastighetens skick
  – Parternas möjligheter att knyta köpet till en färdig detaljplan
  – Vad som gäller vid tillträde
  – Regler som gäller när en fastighet köps genom att ett bolag förvärvas
  – Hur en due diligence i fastighetsaffärer går till och vad som är särskilt viktigt att granska
  – Miljöbalkens regler om ansvar vid köp av förorenad mark
  – Det legala ramverket och vanliga strukturer vid köp och utveckling tillsammans med annan aktör

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Att du som deltagare ska få:
  – Fördjupad förståelse om hur en fastighetstransaktion går till och vilka regler som styr säljares och köpares ansvar
  – Förståelse för vad en due diligence är och hur det går till i praktiken
  – Lagar och regler om ansvar vid köp av förorenad mark
  – Legalt ramverk när man ska köpa och utveckla med annan aktör och vilka vanliga strukturer som finns

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som avser arbete med markaffärer i tidigt skede, till exempel:
  – Affärsutvecklare
  – Projektutvecklare
  – Projektchefer
  – Fastighetsägare
  – Fastighetsförvaltare
  – Andra som arbetar med förvärv och utveckling av fastigheter.

  PROGRAM

  09.00 Välkomnande och introduktion
  – Introduktion till utbildningen och mål med dagen
  – Incheckning
  – Tidsaxel för en fastighetstransaktion

  09.15 Fastighetsköp enligt Jordabalken
  – Formalia vid köp av fast egendom med genomgång av vad som måste finnas med i ett avtal för att ett fastighetsköp ska vara giltigt
  – Jordabalkens regler för köpeskilling och parternas möjligheter att avtala om modell för beräkning av köpeskillingen
  – Köparens undersökningsplikt och säljarens ansvar för fastighetens skick
  – Parternas möjligheter att avtala om villkor för köpets giltighet, t.ex. genom att knyta köpet till färdig detaljplan
  – Jordabalkens regler om tillträde

  10.15 Kaffe

  10.30 Fastighetsköp genom bolagsaffär
  – Förvärv av fastighet genom fastighetsbolag
  – Hur priset för bolaget kan bestämmas genom avtal
  – Köparens undersökningsplikt och säljarens ansvar för bolagets och fastighetens skick
  – Garantiansvar och vanliga ansvarsbegränsningar
  – Tillträde till aktier i bolag

  12.00 Lunch

  13.00 Due diligence
  – Hur en due diligence går till i fastighetsaffärer
  – Varför görs en due diligence och vilken effekt får den på parternas ansvar i affären?
  – Vad som är särskilt viktigt att granska vid köp av en utvecklingsfastighet

  14.00 Köp av förorenad mark
  – Miljöbalkens regler om ansvar vid köp av förorenad mark
  – Möjligheter att avtala om ansvarsfördelning mellan säljare och köpare
  – Exploatörens ansvar för gamla föroreningar

  15.00 Kaffe

  15.15 Köpa och utveckla tillsammans med annan aktör
  – Det legala ramverket – aktiebolagslagen, lag om samäganderätt och konkurrenslagen
  – Vanliga strukturer – Joint Venture, samäganden och konsortier

  16.15-16.45 Sammanfattning/tid för frågor /avslut

Information

Datum: 18 mars 2020

Tid:
09.00–17.00

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Plats: Stockholm City Alla våra kurslokaler ligger i närheten av Centralstationen eller Stureplan.

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Ingrid Gustavsson
Ingrid Gustavsson är affärsjurist med lång erfarenhet av fastighetsutveckling, både från advokatbyrå och som bolagsjurist. Som advokat i Advokatfirman Vinges fastighetsgrupp arbetade hon bland annat med fastighetstransaktioner och kommersiell hyra. Ingrid har även varit bolagsjurist på Skanska, där hon arbetade med utveckling av såväl kommersiella projekt som bostäder. Idag är Ingrid en av grundarna till Stellia Legal Interim och arbetar som interim bolagsjurist i fastighetsbranschen. Ingrid har stor erfarenhet av att lotsa kunderna genom fastighetsaffärer, exploateringsfrågor, konsortieprojekt och kommersiella hyresavtal.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived