Investeringsbedömning – metoder, processer och kalkyler för rätt beslut

17 mars 2020
 • Under denna heldagsutbildning får du lära dig att göra investeringsbedömningar i samband med beslut om en fastighet eller en lokal ska hyras ut eller utvecklas, samt i samband med en fastighetsinvestering. Vi går igenom olika metoder för investeringsbedömningar, hur du lägger upp arbetsgången steg för steg och hur du bedömer sådant som grundinvestering, avkastningskrav, löpande in- och utbetalningar och restvärde.

   

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT

  1. Hur du gör investeringsbedömningar med:
   – Nuvärdemetoden: bedömning av om investeringen är lönsam. Nuvärdet av framtida betalningar är högre än grundinvesteringen
   – Annuitetsmetoden: investeringen är lönsam om investeringens samtliga betalningar motsvarar positiva annuiteter
   – Internräntemetoden: investeringen är lönsam om dess faktiska avkastning per år är högre än ditt avkastningskrav
   – Pay-off metoden: investeringen är lönsam om du inom en bestämd tidsram får tillbaka satsade pengar i grundinvesteringen
  2. Arbetsgången vid investeringsbedömningen vilket inkluderar följande steg:
   – Problem- eller målformulering hos den som gör investeringen
   – Identifiering och värdering av samtliga betalningar som investeringen medför
   – Investeringsberäkningar
   – Beslut
  3. Hur du gör bedömning av:
   – Grundinvesteringen, det vill säga den initiala betalning du har för att genomföra investeringen
   – Avkastningskravet
   – Löpande in- och utbetalningar
   – Livslängden
   – Restvärdet

  I utbildningen ingår boken ”Investeringsbedömning – att fatta beslut”. Till kursen finns även kortare filmer om ämnet. Medtag dator med kalkylprogram.

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Efter att ha genomgått utbildningen ska du ha kunskaper i:
  – Hur en investeringsbedömning kan göras med nuvärdemetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden och pay-off metoden
  – Hur arbetsgången är vid investeringsbedömning
  – Hur bedömning av grundinvestering, avkastningskrav, löpande in- och utbetalningar, restvärde och livslängd kan göras
  – Hur skatter, lån, flexibilitet och externa effekter kan påverka investeringsbedömningen

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  Alla som kommer i kontakt med fastighetsvärdering och fastighetsutveckling, till exempel:
  – Fastighetsutvecklare
  – Byggentreprenörer
  – Fastighetsägare
  – Banker

  PROGRAM:

  09.00-09.10 Inledning och olika begrepp
  – Introduktion och utbildningens mål

  09.10-10.15 Investeringsmetoder
  – Att fatta beslut med nuvärdemetoden och annuitetsmetoden.

  10.15-10.30 Kaffe

  10.30-12.00 Investeringsmetoder (forts.)
  – Att fatta beslut med internräntemetoden och pay-off metoden.

  12.00-13.00 Lunch

  13.00–15.00 Arbetsgången och antaganden vid investeringsbedömning
  – Arbetsgången vid investeringsbedömning
  – Bedömningar av grundinvesteringen, avkastningskravet, löpande in- och utbetalningar, livslängden och restvärdet?

  15.00–15.15 Kaffe

  15.30–16.00 Andra faktorer som påverkar investeringsbedömningen
  – Hur påverkar externa effekter, likviditet, skatter, lån, flexibilitet investeringen?

  16.00 Avslutning
  – Sammanfattning av dagen
  – Egen fördjupning

  17.00 Kursen avslutas

Information

Datum: 17 mars 2020

Tid:
09.00–17.00

Plats: Stockholm City Alla våra kurslokaler ligger i närheten av Centralstationen eller Stureplan.

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Fredrik Brunes
Fredrik Brunes är teknologie doktor i bygg- och fastighetsekonomi. Fredrik har under 15 år undervisat i fastighetsvärdering, marknadsanalys och samhällsekonomiska investeringsbedömningar på KTH. Fredrik är numera konsult på Bryggan Fastighetsekonomi där han förutom undervisning arbetar med fastighetsvärdering. Fredrik har bland annat skrivit boken Fastighetsvärdering och Marknadsanalys och har gjort utbildningsfilmer om fastighetsvärdering och investeringsbedömningar vid fastighetsutveckling. Filmerna finns på Youtube, sök på ”Investeringsbedömning – att fatta beslut” samt ”Fastighetsvärdering”.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived