Hyresrätt lokaler – lagstiftning och avtal

24 oktober 2019
 • Hyreslagen är grundläggande vid förhyrning av bostäder och lokaler. Den kommersiella regleringen av lokalhyra skiljer sig dock från regleringen när det gäller bostadshyra. Detta är en grundläggande utbildning som handlar om hur du som lokalhyresvärd genom ett bra hyresavtal och goda kunskaper i hyreslagen kan undvika kostsamma och oönskade konsekvenser. Utbildningen går igenom dina rättsliga mellanhavanden med hyresgästen från inflyttning till utflyttning – hyresavtalets utformning och innehåll, hyresbetalning, regelverk kring andrahandsuthyrning och överlåtelse, vad hyresgästen får göra i lokalen och vad som krävs för att hyresvärden ska få komma in där. Vi går även igenom de olika sätt som ett hyresavtal kan avslutas på och vad det indirekta besittningsskyddet innebär.

   

  DU FÅR LÄRA DIG:

  • Hyresjuridikens grunder
  • Hur hyreslagen fungerar
  • Hyresavtalet, vad det bör innehålla och vad som kan regleras där
  • Hyresgästens rättigheter och skyldigheter
  • Hyresvärdens rättigheter och skyldigheter
  • Vad som gäller vid andrahandsupplåtelser och överlåtelse av lokal
  • Tillträdesregler och regler kring lägenhetens skick och reparationer
  • Vad som gäller vid obetald hyra
  • Regler kring uppsägning
  • Vad innebär det indirekta besittningsskyddet
  • Hur hyrestvister går till

  UTBILDNINGEN SYFTAR TILL:

  Att du som deltagare ska få:

  • Kunskaper om hur hyresavtalet bör utformas för att du som hyresvärd ska vara så skyddad som möjligt och kunna undvika problem.
  • Förståelse för hur hyreslagen fungerar och hur du kan agera i olika situationer

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

  • Fastighetsägare
  • Förvaltare
  • Medarbetare i fastighetsföretag

  Program

  09.00-10.15 Inledning och allmän genomgång av hyreslagen och hyresavtalet

  • Definitioner och viktiga begrepp i hyreslagen
  • Hyresavtalets utformning, vad bör det innehålla och vad kan regleras i avtalet
  • Hyrestider och uppsägningstider

  10.15-10.30 Kaffe

  10.30-12.00 Hyresgästens/hyresvärdens rättigheter och skyldigheter

  • Lokalen skick och hinder i hyresrätten
  • När kan du som hyresvärd få tillträde till lokalen? Vad måste du tänka på?
  • Hyresgästens användning av lokalen.
  • Hyresgästens underhållsskyldighet
  • Pant/borgen
  • Hyresgästens konkurs

  12.00-13.00 Lunch

  13.00-15.00 Störningar, andra hand, överlåtelse och hyrans betalning

  • Hyran – vad ingår i begreppet hyra?
  • När får jag ta ut index, fastighetsskatt?
  • Upprepade sena betalningar/obetalda hyror. När kan jag säga upp hyresavtalet?
  • Vad gäller om en lokalhyresgäst stör sin omgivning?
  • När kan en lokalhyresgäst överlåta lokalen?
  • Vilka möjligheter finns att hyra ut lokalen i andra hand?
  • Vad kan jag göra om hyresgästen hyr ut lokalen otillåtet i andra hand? Vad måste jag tänka på som hyresvärd?

  15.00-15.30 Kaffe

  15.20- 16.30 Uppsägning av avtalet och hyresnämndsförfarandet

  • Uppsägning av hyresavtalet för avflyttning och villkorsändring
  • Det indirekta besittningsskyddet
  • Hyresnämndsförfarandet
  • Begäran om markandshyresyttrande
  • Begäran om yttrande om godtagbar ersättningslokal
  • Uppskov med avflyttning

  16.30-17.00 Frågestund och avslutning

   

Information

Datum: 24 oktober 2019

Tid: 09.00–17.00

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Ytterligare kurstillfälle:
12 september 2019>>

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@bbm.bonnier. se
070 729 37 21

Kursledare

Christel Hackman
Christel är advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå och arbetar främst med bostadshyresrätt, kommersiell hyresrätt och bostadsrätt. Hon anlitas flitigt som ombud och rådgivare för såväl stora fastighetsbolag som andra fastighetsbolag och för bostadsrättsföreningen inom hyresjuridik och bostadsrätt. Christel påbörjade sin yrkesbana som notarie på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm och har sedan 1998 arbetet på byrå. Hon är sedan 2005 verksam på Landahl.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived