Förhandla hyreskontrakt – så lyckas du med lokalförhandlingar

22 oktober 2019
 • Denna utbildning handlar om hur du uppnår bättre resultat i hyresförhandlingar för lokaler och handelsytor. Vi går igenom hur du steg för steg kan planera och genomföra förhandling av hyresavtal, villkorsändringar, kontrakt och omförhandlingar. Stort fokus ligger på att du ska få lära dig olika förhandlingstekniker som lämpar sig för olika typer av förhandlingar. Teoretisk kunskap blandas med verklighetsbaserade övningar.

   

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Hela processen i hyresförhandlingar från behovsanalys till avtalsteckning
  • Förhandlingsteknik och förhandlingsstilar för de olika faserna i en förhandling
  • Förhandlingstekniker som lämpar sig för olika typer av typer av förhandlingar, till exempel, hyreskontrakt och villkorsändringar för kontor och verksamhetslokaler
  • Hur du kan hantera dödlägen och låsningar under en förhandling
  • Hur hyresmarknaden fungerar och utvecklas med dess olika aktörer
  • Hur du kan arbeta metodiskt med behovsanalys och kvalificering (behov, budget och beslutsmässighet)och vad du bör ta reda på om spekulanten och dess verksamhet innan lokalvisning
  • Praktiska övningar då du får träna på att förhandla olika typer av avtal och i olika förhandlingsfaser

  UTBILDNINGEN VÄNDER SIG TILL:

  • Fastighetsägare och fastighetschefer
  • Uthyrare och förvaltare
  • Inhyrare, innehavare och brukare.
  • Konsulter inom fastighetsbranschen

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Utbildningen syftar till att du som deltagare ska få kunskap, verktyg och metoder som gör att du uppnår väsentligt bättre resultat i dina förhandlingar.

  Program

  DAG 1:

  09.00 Introduktion
  Introduktion till utbildningen och deltagarna presenterar sin arbetsroll och sina förväntningar på utbildningen

  09.20 En inledande förhandlingsövning med lärorikt resultat

  10.00 Hyresmarknaden och dess aktörer
  – Hyresmarknadens aktörer
  – Hur hyresmarknaden utvecklas

  10.30 Så gör du behovsanalysen
  Vi går igenom vad du som uthyrare bör ta reda på om spekulanten och deras verksamhet innan aktuella lokaler visas

  11.00 Introduktion av utbildningens praktikfall och dess olika utmaningar

  11.30 Praktikfall 1 – Nyuthyrning – behovsanalysen (övning i mindre grupper)

  12.30 Lunch

  13.15 Praktikfall – lärdomar från praktikfallet Nyuthyrning

  13.45 Förhandlingsteknikens grunder
  Vi går igenom förhandlingens faser och hur du bäst förbereder dessa. Vidare hur du förbereder och genomför budgivning för att minska avståndet mellan parterna

  15.00 Kaffe

  15.15 Praktikfall 1 – förhandling, övning i mindre grupper
  Parterna träffas runt affärsförslag framtaget efter behovsanalysen med mål att förhandla fram en uppgörelse

  16.30 Praktikfall – lärdomar lärdomar från övningen i förhandling

  16.45 Genomgång av en liten hemläxa (IDI-test) 

  17.00 Kursdagen avslutas

  DAG 2:

  08.00 Förhandlingsteknik – spelet runt förhandlingsbordet
  Hur du kan hantera dödlägen och låsningar under förhandlingen och hur förhandlarna bäst samverkar under förhandlingens lopp

  09.00 Praktikfall 2 – Killkorsändringsförhandling kontor (övning i mindre grupper)
  I nya grupperingar tar sig deltagarna an en ny förhandling, denna gång en omförhandling för en kontorshyresgäst

  11.00 Lärdomar från övningen i villkorsändringsförhandling kontor

  11.30 Lunch

  12.30 Praktikfall 3 – Villkorsändringsförhandling verksamhetslokal (övning i mindre grupper)

  15.30 Lärdomar från praktikfallet Villkorkorsändringsförhandling verksamhetslokal

  16.00 Förhandlingsstilar och hur parterna kan dra nytta av dessa
  Feed back på hemläxan med IDI-testet (Interpersonal Dynamics Inventory) och hur olika personlighetstyper agerar och reagerar under förhandlingsarbetet

  16.40 Avstämning mot deltagarnas förväntningar

  17.00 Avslutning med “körkort för förhandlare”(din snabbguide för framgångsrik förhandling) samt kursvärdering

Information

Datum: 22-23 oktober 2019 (tvådagarsutbildning)

Tid: 09.00–17.00

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Pris: 14 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@bbm.bonnier. se
070 729 37 21

Kursledare

Ivar Ekman
Ivar Ekman är verksam på Samkonsult och har lång erfarenhet av utveckling av affärs-kompetens inom bygg- och fastighetssektorn. Han har stor erfarenhet av hyresförhandlingar och har arbetat med att utbilda inom området i närmare trettio år, bland annat med Vasakronan, AtriumLjungberg, Diligentia, Ericsson, ABB Fastigheter, Diös Fastigheter och Humlegården.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived