Agenda 2030 och de Globala målen – för bygg, fastighet och samhällsbyggnad

5 mars 2019
 • Världens ledare har satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Alla aktörer inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

   

  För att världens ska lyckas med Agenda 2030 och de globala målen är en av grundpelarna att alla människor ges goda förutsättningar att leva, verka och bo i linje med de globala målen. Här är du som är med och skapar och förvaltar den byggda miljön en nyckelroll.

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • De globala målen ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv för dig inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad, till exempel byggande, energi, stadsutveckling, socialt hållbart boende och ekosystemtjänster
  • Hur du kan använda dig av metoden backcasting för att konkret arbeta med hållbarhetsmålen genom att utifrån målbilder ta fram strategier och konkreta åtgärdsplaner där ni kan göra störst skillnad, nå affärsframgång och riskminimera
  • Hur du kan använda det nya open source-verktyget Future Fit Business Benchmark för att mäta och hantera framsteg mot en framtidssäkrad verksamhet
  • Hur du kan kommunicera och skapa engagemang för ert arbete med Agenda 2030 hos intressenter

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  Dig som är verksam i bygg- och fastighetsbranschen och samhällsbyggnad, till exempel

  • Chefer och hållbarhetsansvariga
  • Affärs- och produktutvecklare (och andra ansvariga/experter… exempelvis inköp, ekonomi, produktion)
  • Offentligt anställda inom samhällsbyggnad
  • Arkitekter och andra branschkonsulter
  • Lärare och forskare
  • Miljö- och hållbarhetschefer inom kommun, landsting och region

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Att du som deltagare ska;

  • Få en tydlig, användbar och branschspecifik förståelse för de globala målen, baserat på relevanta forsknings- och affärsrelaterade publikationer.
  • Få förståelse för hur de globala hållbarhetsmålen kan sättas i ett affärsstrategiskt sammanhang
  • Lära dig och träna på att använda metodiken backcasting för att strategiskt planera med de globala målen som utgångspunkt.
  • Få en introduktion till verktyget Future Fit Business Benchmark för att arbeta med de globala målen.
  • Få inspiration i form av goda exempel på omställning samt hur du skapar engagerande kommunikation, anpassat utifrån deltagarnas behov

  Program

  09.00 Välkomna och introduktion.
  Överblick av dagen och en introduktion av deltagare och kursledare.

  09.30 De globala målen ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv
  En strategisk genomgång av hållbar utveckling utifrån ett systemperspektiv med backcasting och hållbarhetsprinciper. Deltagarna får även en genomgång av de globala målen med en kort sammanfattning av delmålen för respektive mål.

  10.10 De globala målen – forskning och affärsfokus
  En överblick av aktuell forskning kring de globala målen samt utvalda rapporter som tittar på de globala målens koppling till affärsmöjligheter och risker. Urvalet görs utifrån deltagarnas behov med ett tydligt tematiskt innehåll.

  10.30 Övning: Att skapa engagemang och affärsfokus
  Deltagarna får diskutera de globala målen och dess relevans för affärsmöjligheter nu och i framtiden samt hur vi kan skapa engagemang i branschen för att arbeta mot målen.

  10.45 PAUS

  11.00 Att planera från framgång del 1 – Nuläge
  Syftet med detta pass är att börja använda metodiken backcasting för att utifrån de globala målen diskutera branschens nuläge. Introduktion till en Gapanalys.

  11.20 Workshop GAP-analys
  I en workshop kommer deltagarna att få testa metoden i mindre grupper för att sedan redovisa och diskutera. Deltagarna kommer att göra en övergripande Gapanalys – genom att titta på dagens situation i relation till 2030.

  12.00 LUNCH

  12.45 Att planera från framgång del 2 – Skapa en målbild för 2030
  En introduktion till hur backcasting kan användas för att skapa en målbild med utgångspunkt från de globala målen. Deltagarna får ta del av inspirerande exempel på lösningar i branschen och inom samhällsplaneringsområdet.

  13.15 Workshop: Målbild temaområde 2030
  I en workshop får deltagarna träna på att skapa framgångsbeskrivningar för ett temaområde uitfrån de globala målen 2030. Vad innebär det att bo, leva och verka i linje med de globala målen? Övningen görs i mindre grupper för att sedan redovisas och diskuteras.

  14.15 Att planera från framgång del 3: Smarta utvecklingsvägar mot målet
  En introduktion till att använda backcasting för idégenerering – hur du frigör den kreativitet som krävs för att hitta lösningar och aktiviteter för att ta steg mot målbilden. I detta ingår även hur du kan strategiskt prioritera mellan olika handlingsalternativ för att hitta den snabbaste och lönsammaste vägen framåt.

  14.45 PAUS

  15.00 Future Fit Business Benchmark
  I detta pass kommer deltagarna att få kunskap om verktyget Future Fit Business Benchmark som kan användas för att arbeta mot de globala målen i en verksamhet. Det görs genom en kort introduktion samt att deltagarna får göra en konkret övning utifrån ett branschrelaterat case.

  15.45 Att kommunicera och engagera
  Visa på hur man kan kommunicera och engagera medarbetare och intressenter i resan mot att nå de globala målen 2030. Passet innehåller inspirerande exempel och diskussion.

  16.15 –16.30 Wrap-up – Sammanfattning och avslutande frågestund

Information

Datum: 5 mars 2019

Tid:
09.00–16.30

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Pris: 7 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@bbm.bonnier. se
070 729 37 21

Kursledare

Lena Johansson
Lena Johansson arbetar som senior rådgivare på Sustain In Time (en del av Det Naturliga Steget) och har drygt tjugo års erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete i företag och branschorganisationer både i Sverige och internationellt. Hon har genomfört uppdrag inom förändringsledning i många olika branscher; bygg och fastighet, energi, kemi, livsmedel och jordbruk, textil och kläder, transport och logistik, läkemedel samt finanssektorn. Lena har gedigen erfarenhet av att tillsammans med sina uppdragsgivare hitta lösningar och nya vägar framåt samt att nå ut med budskap och samverka med intressenter.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived