Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

12 mars 2020
 • Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

   

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
  – Vad ett förorenat område är
  – När och i vilka skeden behöver förorenade områden undersökas och saneras, utifrån myndighetskrav eller eget initiativ
  – Vem gör vad vid hantering av förorenade områden
  – Vem som har ansvaret för undersökning och sanering
  – Vem gör vad vid kravställande kring förorenade områden i olika sammanhang
  – Efterbehandlingsprocessens olika delar som undersökning, efterbehandling och uppföljning
  – Förvaltning av förorenade områden

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  Utbildningen riktar sig i första hand till dig inom näringsliv och offentlig verksamhet som är problemägare eller på annat sätt kommer i kontakt med förorenade områden, till exempel i rollen som fastighetsägare, verksamhetsutövare eller som miljöchef. Även andra aktörer som arbetar med förorenade områden kan ha stor nytta av utbildningen, till exempel jurister och handläggare.

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Att du som deltagare ska få
  – Veta vad ett förorenat område är
  – Förståelse för undersökning, åtgärder och förvaltning av förorenade områden
  – God kunskap hur undersökningar och saneringar kan gå till samt när de inte behöver göras något
  – God kunskap i aktuell lagstiftning
  – Djupgående genomgång av aktörer och vem som gör vad
  – Kunskap i förvaltningen av en fastighet som är förorenad, delvis sanerad eller där det finns risk för förorening

   

  Program
  09.00 Välkomnande och introduktion
  Vad är ett förorenat område och hur vet jag om jag har ett förorenat område att förvalta?

  09.15 Behovet av förändring
  När behöver förorenade områden hanteras och tas om hand, undersökas, saneras
  – På eget initiativ, t ex vi försäljning eller förändring i verksamheten
  – Efter krav från myndighet

  10.15 Kaffe

  10.30 Vem har ansvaret
  – För undersökning och sanering
  – Anmälningsplikt
  – Fastighetsägaren, verksamhetsutövaren

  11.00 Vem gör vad i samband med efterbehandlingsprocessen, vid genomförande?
  – Konsulter
  – Entreprenörer
  – Avfallsmottagare
  – Beställarstöd
  – Jurister
  11.30 Vilka myndighets krav ställs och vad behöver kontrolleras
  – Miljömyndigheter
  – Marklov
  – Rivningslov
  – Domstolar

  12.00 Lunch

  13.00 När sker vad?
  Vi går igenom efterbehandlingsprocessens olika delar. Inklusive viktiga skeden och aktörer för de olika faserna.
  Undersökning
  – Förstudie
  – Huvudstudie
  – Riskbedömning

  Efterbehandling
  Uppföljning

  15.00 Kaffe

  15.15 När sker vad, fortsättning…

  16.00 Förvaltning av förorenade områden
  Vad händer i väntan på sanering och/eller efter en sanering.

  16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Information

Datum: 12 mars 2020

Tid:
09.00–17.00

Plats: Stockholm City.

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Anneli Liljemark
Anneli är VD och senior konsult på Liljemark Consulting AB. Hon har mer än 20 års erfarenhet som miljökonsult. Hon är expert inom förorenade områden och arbetar med alla typer av utredningar, som beställarstörd och med strategisk rådgivning inom området. Anneli har hjälpt många företag, verksamhetsutövare och fastighetsägare med att ta rätt beslut vid rätt tidpunkt för att på ett strategiskt sätt förvalta ett förorenat område. Anneli anlitas regelbundet som föredragshållare vid kurser och seminarier inom områden som miljötekniska markundersökningar, efterbehandlings av förorenade områden och allmän provtagningskurs för certifiering.
Helena Segervall
Helena är senior konsult på Liljemark Consulting AB. Helena har arbetat med förorenade områden på olika myndighetsnivåer, både inom tillsyn och statligt finansierade saneringar. Därutöver har hon även arbetat med tillståndsprövningar och miljöbedömningar, projektledning och miljöutredningar. Helena har under de år hon arbetat inom myndigheter lärt sig vad som är viktigt att tänka på inför de myndighetskontakter och beslut som behövs vid utredning och sanering av förorenade områden.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived