Fastighetsvärdering i praktiken

22 januari 2020
 • Välkommen till denna grundläggande utbildning i att göra fastighetsvärderingar.
  Du får lära dig att bedöma en fastighets marknadsvärde enligt ortspris- och kassaflödesmetoden. Vi går igenom de olika delar som ingår vid bedömning av marknadsvärde, vakansgrad, framtida hyra, avkastningskrav, jämförelseobjekt samt hur du kan beakta osäkerhet i samband med värderingar.


  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Marknadsvärde och vad det innebär
  • Värdering enligt ortsprismodellen
  • Värdering enligt kassaflödesmodellen
  • Bedömning av avkastningskravet
  • Bedömning av vakansgraden
  • Bedömning av framtida hyror
  • Hur du hittar jämförelseobjekt och hur dessa ska bedömas
  • Vad du som beställare kan förvänta dig av vid en värdering

  MÅL MED UTBILDNINGEN:

  Efter att ha genomgått utbildningen ska du kunna beskriva

  • Hur en fastighets marknadsvärde bedöms med
   – ortsprismetoden
   – kassaflödesmetoden
  • Vad som ingår i begreppet
   – marknadsvärde
   – bedömning av marknadsvärde
  • Hur vakansgrad och avkastningskrav bedöms
  • Hur osäkerhet beaktas i värderingar

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

  Alla som kommer i kontakt med fastighetsvärdering, till exempel:

  • Fastighetsutvecklare
  • Byggentreprenörer
  • Fastighetsägare
  • Banker

  PROGRAM:

  09.00–09.10 Inledning och olika begrepp
  – Utbildningens/dagens mål
  – Vad är marknadsvärde och bedömt marknadsvärde?

  09.10-10.15 Olika begrepp och olika värderingsmodeller
  – Vad är marknadsvärde och bedömt marknadsvärde?
  – Så utförs värdering med ortsprismetoden

  10.15–10.30 Kaffe

  10.30–12.00 Värderingsmodeller (forts.)
  – Så utförs värdering med kassaflödesmetoden

  12.00–13.00 Lunch

  13.00–15.00 Antaganden för kassaflödes- och ortsprismetoden
  – Vad ett avkastningskrav är och hur det bedöms
  – Bedömning av vakansgraden
  – Bedömning av framtida hyror
  – Att hitta jämförelseobjekt och hur dessa ska bedömas

  15.00–15.15 Kaffe

  15.30–16.30 Utmaningar vid värdering
  – Hur stor är osäkerheten vid bedömning av marknadsvärdet?
  – Vad kan man som beställare förvänta sig av en värdering?

  16.30 Avslutning
  – Sammanfattning av dagen
  – Egen fördjupning

   

Information

Datum: 22 januari 2020

Tid: 09.00–16.30

Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Pris: 8 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Fredrik Brunes
Fredrik Brunes är teknologie doktor i bygg- och fastighetsekonomi. Fredrik har under 15 år undervisat i fastighetsvärdering, marknadsanalys och samhällsekonomiska investeringsbedömningar på KTH. Fredrik är numera konsult på Bryggan Fastighetsekonomi där han förutom undervisning arbetar med fastighetsvärdering. Fredrik har bland annat skrivit boken Fastighetsvärdering och Marknadsanalys och har gjort utbildningsfilmer om fastighetsvärdering och investeringsbedömningar vid fastighetsutveckling. Filmerna finns på Youtube, sök på ”Investeringsbedömning – att fatta beslut” samt ”Fastighetsvärdering”.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived