Effektiv fastighetsförvaltning genom strategisk processledning

24 mars 2020
 • En effektiv drift är avgörande för en konkurrenskraftig fastighetsverksamhet. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta processorienterat för att öka effektiviteten, möta kundernas behov och tillvarata medarbetarnas potential. Du får lära dig hur du kan utveckla och implementera effektiva processer i din verksamhet inom till exempel felanmälan, uthyrning och underhåll.

   

  Många aktörer inom fastighetsbranschen har redan tagit de första stegen mot en processorientering – åtminstone på ledningsnivå. Svårigheten ligger dock ofta i att förverkliga nyttan med processerna ute i verksamheten och i kundens upplevelse. Under denna utbildning får du lära dig hur processledning i fastighetsförvaltning kan förverkligas.

  UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Grunderna i processorientering och fördjupning i processperspektivet: Vad en process är, hur den byggs upp och vad som gör den effektiv.
  • Kopplingen mellan process och organisationsmodell samt att gå från organisationsstrategi till mål och uppföljning av processen.
  • Strategisk processutveckling och förbättringsarbete. Metoder som ledtidsanalys, flaskhalsanalys och rotorsaksanalys för att ständigt utveckla processen.
  • Hur du kan organisera ett processarbete och vilken organisationsstruktur som behövs för att lyckas
  • Hur du följer upp processarbetet mot mål och nyckeltal
  • Hur man förvaltar och upprätthåller processer
  • Praktiska övningar och exempel från verkligheten
  • Processutveckling och koppling mot kunden: kundens behov och verksamhetens mål och hur dessa kan synkroniseras
  • Hur processer kan utvecklas med hjälp av digitalisering och RPA (Robotic Process Automation), genom till exempel automatiserad ärendehantering

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  Dig som arbetar som ansvarig för processledning i ditt bolag eller som arbetar med processer i fastighetsförvaltning, till exempel:

  • Verksamhetsutvecklare
  • Förvaltare/ teknisk förvaltare
  • Processledare
  • Processägare
  • eller ansvarig för eller arbetar med förvaltning, administration, uthyrning, kvalitet, utveckling, digitaliseringen eller marknad.

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Kursen syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att förverkliga nyttan med processer och förbättringsarbete inom fastighetsbranschen samt ge dig insikt i hur processer såsom felanmälan, uthyrning och underhåll kan effektiviseras.

   

  PROGRAM

  DAG1

  09.00 Välkomnande och introduktion
  – Introduktion och genomgång av kursens syfte och upplägg samt presentation av kursdeltagare och kursledare

  09.20 Grunder i processorientering och fördjupning i processperspektivet
  – Vad är en process och hur definieras den?
  – Olika typer av processer
  – Organisationsstrukturer kopplade till processer

  10.15 Paus/Kaffe

  10:30 Nivåer och roller inom processorientering
  – Genomgång av olika nivåer av processorientering och vad som kännetecknar de olika nivåerna
  – Nuläge/börläge och förutsättningar för processorientering
  – Olika roller som finns i en processorienterad organisation
  – Övning kopplad till start/slut, roller och gränssnitt i en process

  12:00 Lunch

  13:00 Beskriva och vidareutveckling av process
  – Vad innefattas av en process och hur den är uppbyggd? Vad är input/output, vad är en aktivitet och vad som är viktigt att tänka på vid kartläggning?
  – Övning med att identifiera start och slut samt rita upp processen

  15.00 Paus/ Kaffe

  15:15 Digitalisering av processer
  – Hur kan digitaliseringen kopplas till och förbättra en process, exempelvis vid ärendehantering?
  – När är det lämpligt med digitalisering och när är det inte det?
  – Vad är RPA och hur kan det användas som hjälpmedel i en process?

  16.30-17.00 Sammanfattning och reflektioner
  – Dagen avslutas med en summering av dagen samt genomgång av deltagarnas reflektioner från dag 1

  DAG2

  09.00 Återkoppling och reflektion från Dag 1

  09.30 Effektskapande processmål, nyckeltal och uppföljning
  – Vad är det långsiktiga resultatet och hur vet man att det är uppfyllt?
  – Övning kopplad till mål och nyckeltal

  10.15 Paus/ Kaffe

  10:30 Förvaltning och implementering
  – Vad är viktigt att tänka på vid implementering, och hur etableras en process?
  – Övning kring implementering och etablering

  12:00 Lunch

  13:00 Förbättringsarbete
  – Vad är en förbättring och hur arbetar man med förbättringsarbete kopplat till processer på ett strukturerat sätt?
  – Övning kopplad till förbättringar i processen

  15.00 Paus/ Kaffe

  15:15 Andra metoder
  – Genomgång av metoder kopplade till utvecklingsarbete. Vem är kunden och varför är kundperspektivet viktigt.

  16.30-17.00 Sammanfattning, tid för frågor och avslutning
  – Kursen avslutas med frågor och kopplingar till erfarenheter och framgångsfaktorer
  – Vad deltagarna med sig från utbildningen kring processer och processledning

Information

Datum: 24-25 mars 2020

Tid:
09.00–17.00

Plats: Stockholm City.

Pris: 14 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Andreas Öst Wifstrand
Andreas Öst Wifstrand är managementkonsult på Ekan Management med fokus på processorientering och verksamhetsutveckling. Han har flera års erfarenhet av systematiskt förbättringsarbete, verksamhet- och processutveckling samt projektledning både inom privat och offentlig sektor. Andreas drivs av att tillsammans med kunden komma fram till den bästa lösningen.
Petra Bredehorst
Petra Bredehorst är managementkonsult på Ekan Management med fokus på processorientering och dokument- & informationshantering. Hon arbetar med processutveckling, informationsmodeller och projektledning inom fastighetsbranschen, banksektorn, tillverkningsindustrin och offentliga myndigheter. Petra drivs av att utmana det befintliga och förvalta kundernas vilja att utvecklas.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived