Fastighetsekonomi för förvaltare och fastighetsägare

10 mars 2020
 • Denna tvådagarsutbildning handlar om att du som är förvaltare eller fastighetsägare ska få fördjupade kunskaper i fastighetsekonomi och hur du kan beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärde. Vi går igenom fastighetsekonomiska nyckeltal och hur dessa hänger ihop, beräknar direktavkastning, gör investeringskalkyler och tar fram beslutsunderlag. Under utbildningen får du under vägledning av kursledare lära dig att göra beräkningar på dina egna fastigheter.  

   

  DU FÅR LÄRA DIG:

  • Fastighetsekonomiska nyckeltal och hur de hänger ihop, till exempel driftsnetto, betalningsnetto, resultat och olika typer av direktavkastningar
  • Hur du beräknar en fastighets lönsamhet i nuläge och i framtid, till exempel genom att ta hänsyn till ränteförändringar och effekter av ombyggnadsåtgärder
  • Att ta fram ett åtgärdsprogram, till exempel den genomsnittliga lägsta hyreshöjning under de kommande åren och den ekonomiska konsekvensen av dessa
  • Hur du beräknar fastighetens värde
  • Att göra investeringskalkyler
  • En viktig del i utbildningen är att deltagarna tar med sig egna datorer och gör beräkningar på en övningsfastighet och egna fastigheter i färdiga Excellmallar. Resultaten analyseras och diskuteras för ökad förståelse. Du får även möjlighet att använda dessa mallar i din dagliga verksamhet efter kursen

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
  Fastighetsägare och förvaltningspersonal i fastighets- och fastighetsförvaltande bolag.

  MÅL MED UTBILDNINGEN:
  Ge en introduktion till fastighetsekonomi samt ge deltagarna praktiska verktyg för att analysera och effektivisera sina fastigheter.

  PROGRAM

  DAG 1:

  9.00-9.15 Välkomnande och introduktion

  9.15-10.15 Nyckeltal i fastighetsekonomi
  – Hur nyckeltalen hänger ihop
  – Hur du beräknar exempelvis driftsnetto, betalningsnetto och olika typer av direktavkastningar

  10.15-10.30 Kaffe

  10.30-11.30 Nyckeltal fortsättning

  11.30-12.30 Lunch

  12.30-14.30 Marknadsvärde och fastighetsvärdering
  – Vad som styr fastighetens värde

  • Inverkan från ränta, risk och inflation
  • Avkastningskrav och kalkylränta?
  • Kassaflödesanalys

  14.30-14.45 Kaffe

  14.45-16.30 Fastighetens lönsamhet
  Lönsamhet – investeringskalkylering, hyrestillägg med mera

  Under detta pass;
  – Gör vi lönsamhetsberäkningar och investeringskalkyler
  – Går vi igenom hur hyrestillägg beräknas och vad du behöver tänka på
  – Gör vi en omfördelning av hyran i tiden och effekterna av det

  DAG 2:

  09.00-09.30 Uppsummering av dag 1

  9.30-10.15 Beslutsunderlag – hur ser ekonomin ut på sikt?
  – Vilka möjligheter finns för förbättringar och vilka möjligheter har du att förbättra fastighetens ekonomi på sikt.
  – Effekten av olika åtgärder
  – Kassaflödet och en betalningsanalys på 10 år

  10.15 Kaffe

  10.30-11.30 Beslutsunderlag fortsättning

  11.30-12.30 Lunch        

  12.30-14.30 Beräkningar på dina egna fastigheter
  Under detta pass får du under vägledning av kursledaren göra beräkningar på dina egna fastigheter, till exempel:

  – Beräkna nuvarande situation genom att ”ta pulsen” på fastigheter
  – Göra en fastighetsvärdering med hjälp av kassaflödesanalys
  – Ta fram åtgärdsförslag och beräkna vilken påverkan förslagen kommer att ha på fastighetens lönsamhet
  – Risker och möjligheter med åtgärderna

  Du får gärna presentera din fastighet och dina idéer kring fastigheten för övriga deltagare.

  14.30-14.45 Kaffe

  14.45-16.00 Egna fastigheter fortsättning

  16.00-16.30 Summering och avslutning            

Information

Datum: 10-11 mars 2020 (tvådagarsutbildning)

Tid: 09.00–16.30

Plats: Stockholm City Alla våra kurslokaler ligger i närheten av Centralstationen eller Stureplan.

Pris: 15 900 kronor exkl moms

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@bbm.bonnier. se
070 492 23 88

Kursledare

Anders Wensfelt
Anders har arbetat med fastigheter och fastighetsekonomi i över 25 år, både i Sverige och internationellt, bland annat inom Ericsson och Fortum. Han har dessutom stor erfarenhet av utbildning i branschen och har arbetat med både privata och offentliga fastighetsägare.
Bläddra bland tidigare utgavor i arkived