• Tidningen Fastighetsnytt

  PUBLICERAD 2012-01-13 AV fastighetsnytt
  UPPDATERAD: 2020-01-15 14:00
  Ekonomi, Marknad, Stadsbyggnad, Samhällsfrågor, Bostäder, Hållbarhet, Arkitektur och det senaste inom fastighetsekonomisk Forskning. Fastighetsnytt är tidningen för dig som vill rikta blicken framåt.

  Textstorlek

  Dela med andra

  En lyckad affär är slutet på en komplicerad process. Med engagemang och lyhördhet börjar vi innan andra branschtidningar och fortsätter längre. Vi tar upp de spännande sammanhangen, de avgörande omvärldsfaktorerna och skildrar det dynamiska mötet mellan marknad och samhällsbyggnad. 
Och det är hos oss de vassaste krönikörerna sätter tonen i branschdebatten.

  P.S. Ett tips är att börja med att läsa några nummer av Fastighetsnytt och sedan gå på vårt stora seminarieevenemang Business Arena i september. Då förstår du vad vi menar!

  Kortfakta om Fastighetsnytt

  Affärsidé: Att ta upp och belysa de övergripande sammanhang som påverkar fastighetssektorn. De faktorer som formar den långsiktiga utvecklingen.

  Innehåll: Fastighetsnytt tar upp de övergripande sammanhang och omvärldsfaktorer i samhället i stort som påverkar fastighetssektorn. De faktorer som formar den långsiktiga utvecklingen av såväl samhälle som samhällsbyggnad. Vi tar kontinuerligt upp nya avancerade tankegångar från den fastighetsekonomiska forskningen, beskriver deras konsekvenser och hur de kan tillämpas praktiskt. Fastighetsnytt är en tidning för dem som eftersträvar en mer kvalificerad förståelse av det som händer i fastighetsbranschen.

  Målgrupp: Vi skriver för personer som måste fatta strategiska beslut på olika nivåer i organisationen. Fastighetsnytt vänder sig till ledande beslutsfattare i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn (privata och offentliga fastighetsbolag, konsulter, samhällsbyggare, bank/finans samt investerare). Våra läsare kan vara en specialist eller ledare som strävar efter överblick, men som även vill hålla sig informerad om nytänkande och utveckling.

  2019:

  2018:

  2017:

  2016:

  2015:

  2014:

  2013:

  2012:

  2011:

  2010:

  2009:

  2019:

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived