Posts Tagged ‘Wallenstam’

 • Wallenstam fortsätter tanka Wallenstam

  Wallenstam Hans Wallenstam, vd och huvudägare i Wallenstam, har i två olika avslut, daterade 26 respektive 27 oktober, köpt sammanlagt 100 000 B-aktier i fastighetsbolaget. Aktierna är köpta via Hans Wallenstams investmentbolag Revialma Ett och i sjok om 50 000 aktier vardera dag.

 • Wallenstam delårsrapport K3 2017

  Wallenstam 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2017 Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 21,4 %. Resultat före skatt uppgår till 2 245 Mkr (2 078) och resultat efter skatt uppgår till 1 781 Mkr (1 646), motsvarande 5,4 kr per aktie (5,0). Förvaltningsresultat fastigheter ökar med drygt 10 % och uppgår till

  Oscar Properties vinstvarnar

  Wallenstam Oscar Properties vinstvarnade sent på måndagskvällen och skrev ned sin prognos för rörelseresultat före värdeökningar i förvaltningsfastigheter med 20 procent. Samma dag var handeln i aktien stor och den föll med 7,4 procent på börsen.

 • “Logiskt att bredda mot hyresrätter”

  Wallenstam Efter att Wallenstam häromdagen meddelade att de omvandlar ett bostadsrättsprojekt till hyresrätter meddelar Tobin Properties, med tydligt fokus på bostadsrätter, att de breddar sitt utbud med hyresrätter.

 • Bostadsrätter blir hyresrätter

  Wallenstam Wallenstam omvandlar den första etappen av bostadsrättsprojektet Orangeriet i Solberga med 90 lägenheter till hyresrätter.

 • Wallenstam tecknar avtal på Avenyn

  Wallenstam Colliers har på uppdrag av Wallenstam hyrt ut 720 kvadratmeter på Avenyn i Göteborg.

 • Heimstaden säljer i Uppsala

  Wallenstam Heimstaden säljer två kommersiella fastigheter till Winn och Wallenstam för totalt 281 miljoner kronor. Fastigheterna ingick i förvärvet av Ståhls Fastigheter AB i juni.

 • Wallenstam köper i Göteborg och Uppsala

  Wallenstam Wallenstam tecknade under tredje kvartalet avtal om köp av del av en kontorsfastighet i Uppsala. Fastigheten, Uppsala Dragarbrunn 20:1, som är belägen i korsningen av Vaksalagatan och Kungsgatan omfattar 3200 kvadratmeter kommersiell yta.

 • Kommunikationschef ökar i Wallenstam

  Wallenstam Wallenstams kommunikationsdirektör, Elisabeth Vansvik, köpte på fredagen 3 000 B-aktier i bolaget till kursen 80,45 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 • Wallenstam flyttar A-aktier

  Wallenstam Wallenstams huvudägare Hans Wallenstam har stuvat om i sin portfölj och från tre av sina holdingbolag sålt sammanlagt 30 000 A-aktier till ett fjärde bolag, Revialma Ett AB.

 • Flaggar efter makulering av aktier

  Wallenstam Hans Wallenstams holdingbolag Revialma Ett flaggade på måndagen för att dess innehav i Wallenstam hade gått över 30 procent av rösterna.

 • Wallenstam inleder aktieåterköp

  Wallenstam Wallenstam offentliggjorde på torsdagen sin rapport och därmed avslutades bolagets tysta period för denna rapportperiod. I vanlig ordning har Wallenstam således inlett sina aktieåterköp för kvartalet.

 • Wallenstam delårsrapport K2 2017

  Wallenstam 1 APRIL–30 JUNI 2017 – Resultat före skatt uppgår till 1 168 Mkr (1 312) och resultat efter skatt uppgår till 907 Mkr (1 043), motsvarande 2,8 kr per aktie (3,2). – Förvaltningsresultat fastigheter ökar med cirka 9 % och uppgår till 200 Mkr (184). – Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 1 269 Mkr

  CFO ökar i Wallenstam

  Wallenstam Susann Linde, CFO i Wallenstam, köpte 30 juni 1 300 B-aktier i bolaget. Aktierna köpte hon till kursen 80,95 kronor per aktie, enligt Finansinspektionens insynsregister.

 • Willhem köper av Wallenstam

  Wallenstam Willhem förvärvar 96 hyresrätter under uppförande i Helsingborg av Wallenstam. Prislappen ligger på 229 miljoner kronor.

 • Wallenstam bygger i ny kommun

  Wallenstam Wallenstam får markanvisning i Österåker, i Stockholm. Markanvisningarna ger möjlighet för nyproduktion av sammantaget drygt 400 lägenheter.

 • Vd och vice vd köper i Wallenstam

  Wallenstam Wallenstams vice vd och regionchef för Stockholm, Mathias Aronsson, köpte på måndagen 2000 B-aktier i bolaget till kursen 80,93 kronor. Även Hans Wallenstam köpte aktier i bolaget.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived