Posts Tagged ‘Veidekke Bostad’

 • Säljer till Veidekke i Lund

  Veidekke Bostad Öresundsporten säljer fastigheterna Måsen 22 och Måsen 23 till Veidekke Bostad. Affären består av byggrätter på totalt 10400 kvadratmeter för bostäder i stadsdelen Väster, i Lund. 

 • Veidekke får markanvisning i Göteborg

  Veidekke Bostad Veidekke Bostad har tilldelats en markanvisning för byggnation av småhus vid Kvibergs park, i Göteborg. Markanvisningen avser totalt 15 småhus men det slutgiltiga antalet diskuteras under det kommande detaljplanearbetet. 

 • Sju aktörer i gemensam satsning

  Veidekke Bostad I syfte att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden bildar JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige, Besqab och Bostadsrätterna tillsammans Trygg Bostadsrättsförening.

 • Aros Bostad förvärvar byggrätter i Täby

  Veidekke Bostad Aros Bostad förvärvar tre fastigheter i Skarpäng, Täby kommun av Veidekke Bostad. Tillträde sker i slutet av 2018.

 • Veidekke startar Uppsala-kontor

  Veidekke Bostad Veidekke Bostad öppnar ett eget kontor i Uppsala efter sommaren. Samtidigt rekryteras Erik Hävermark som ansvarig för det nya kontoret. 

 • Veidekke Bostad köper i Järla

  Veidekke Bostad Veidekke Bostad förvärvar fyra privatägda fastigheter i Järla, i Nacka kommun. Planarbetet inleds nu och projektet planeras omfatta runt 100 nya lägenheter som kommer byggas i anslutning till den nya utbyggnaden av tunnelbanan.

 • Veidekke köper i Täby

  Veidekke Bostad Veidekke Bostad har förvärvat kvarteret Viveln i Täby, i norra Stockholm. Området omfattar 56 småhus.

 • Veidekke Bostad bildar fastighetsbolag

  Veidekke Bostad Veidekke Bostad bildar ett eget fastighetsbolag, med fokus på utveckling och förvaltning av hyresrätter i storstadsregionerna. I ett första skede vill man bygga upp ett bestånd på två miljarder.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived