Posts Tagged ‘Västfastigheter’

 • Skanska och Västfastigheter samarbetar i Göteborg

  Västfastigheter Skanska har tecknat samarbetsavtal med Västfastigheter avseende uppförandet av Högsbo specialistsjukus. Avtalet omfattar i första hand att arbeta fram systemhandlingar med option på fas för projektering och genomförande. 

 • Bygger om sjukhus för 600 miljoner

  Västfastigheter Västfastigheter har gett NCC uppdraget att renovera Skaraborgs sjukhus i Skövde. Ordervärdet uppgår till 600 miljoner kronor.

 • Arkitema ritar sjukhus

  Västfastigheter NU-sjukvården, Västfastigheter och Arkitema Architects planerar bygget av ett nytt operationscentrum på Uddevalla sjukhus.

 • Bygger sjukhus i Kungälv för 940 miljoner

  Västfastigheter Västfastigheter, som ägs av Västra Götalandsregionen har gett Skanska i uppdrag att bygga en ny vårdbyggnads på Kungälvs sjukhus för 940 miljoner kronor.

 • Peab miljardbygger i Borås

  Västfastigheter Västfastigheter har gett Peab uppdraget att projektera renoveringen och nybyggnationen vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

 • Bygger Regionens Hus i Göteborg

  Västfastigheter Västfastigheter ger Skanska i uppdrag att bygga nya Regionens Hus i Göteborg. Kontraktet är värt 580 miljoner kronor.

 • Life Science center vid Sahlgrenska

  Västfastigheter Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park. Två nya byggnader på totalt 90 000 kvadratmeter ska koppla samman sjukhuset och universitetet.

 • Skanska bygger Regionens Hus

  Västfastigheter Skanska har tilldelats uppdraget att bygga det nya Regionens Hus vid Centralstationen i Göteborg. Uppdragsgivare är Västfastigheter.

 • Bygger barnsjukhus i Göteborg

  Västfastigheter NCC har fått i uppdrag av Västfastigheter att bygga ett nytt barnsjukhus i direkt anslutning till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

 • NCC stämmer Västfastigheter

  Västfastigheter NCC Construction Sweden har stämt Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsbolag, på drygt 96 miljoner kronor avseende merkostnader i samband med bygget av rättspsykiatriska anläggningen Rågården i Göteborg.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived