Posts Tagged ‘Vasallen’

 • Vasallen säljer i Vaxholm

  Vasallen Det statliga fastighetsbolaget Vasallen säljer större delen av sitt bestånd på Rindö i Vaxholm till Tornstaden och Öckerö Maritime Center.

 • Vasallen säljer till Kilenkrysset

  Vasallen Kilenkrysset AB köper Vasallens exploateringsbolag Vasallen Strängnäs Exploatering AB. Affären innebär att Kilenkrysset tar över all mark för framtida bostadsexploatering, motsvarande 2 500 byggrätter.

 • Diös köper Luleå Office Building

  Vasallen Diös förvärvar nybyggda Luleå Office Building till ett underliggande värde om 290 miljoner kronor. Säljare är statliga Vasallen och Lantmännen.

 • NP3 köper i Sollefteå för 120 miljoner

  Vasallen NP3 Fastigheter har köpt en fastighet omfattande 44 byggnader i Sollefteå till ett underliggande fastighetsvärde om 120 miljoner kronor. Säljare är Vasallen.

 • Säljer Campus Strängnäs till Vacse

  Vasallen Vasallen säljer sin fastighet Eldsund 6:6 i Strängnäs till Vacse. Fastigheten som är belägen i Eldsundsviken i Strängnäs. Fastigheten är del av det gamla kasernområdet P10 som Vasallen köpte när regementet lades ned år 2005.

 • Vill öka takten i utvecklingen av I15

  Vasallen För att öka tempot i utvecklingen av stadsdelen Regementsstaden i Borås har en avsiktsförklaring tecknats mellan AB Bostäder i Borås, HSB Göta och Peab.

 • Vasallen och Lantmännen Fastigheter hyr ut till Telia

  Vasallen Vasallen tillsammans med Lantmännen Fastigheter kommer hyra ut 7200 kvadratmeter till Telia i den nya kontorsbyggnad som planeras byggas i kvarteret Kajan i centrala Luleå.

 • Vasallen: 6,5 procent avkastning 2012

  Vasallen Vasallen gjorde en vinst om 56 miljoner kronor ifjol och hade en avkastning om 6,5 procent. Bolagets nettoomsättning hamnade på 97 miljoner kronor varav kontrakteterad årshyra stod för 77 miljoner kronor.

 • Steinbüchel vd för Specialfastigheter

  Vasallen Fastighetsnytt träffade Håkan Steinbüchel, tidigare vd för Vasallen, som berättar att han snart kommer att träda in i den nya rollen som vd för Specialfastigheter.

 • Vasallen bygger bostäder och konferenshotell

  Vasallen Vaxholms kommun har antagit detaljplanen för Vasallens första etapp av exploateringen i området Rindö Hamn. Den antagna detaljplanen medger byggandet av 450 bostäder samt ett Spa- och konferenshotell.

 • Vasallen säljer i Falun

  Vasallen Vasallen har sålt en handelsfastighet i Östra dalregementet i Falun till NP3 Fastigheter. Den nya ägaren tillträder fastigheten den 1 oktober.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived