Posts Tagged ‘Värmdö’

 • Hyr ut 5 400 kvadratmeter

  Värmdö Active Fastighets har tecknat hyresavtal med Dahl, om 5 400 kvadratmeter på Värmdö.

 • Oscar får mark i Gustavsberg

  Värmdö Värmdö kommun har tilldelat Oscar Properties en markanvisning motsvarande ungefär 130 bostäder i Gustavsberg. Vidare ska ett antal lokaler byggas på marken som utgörs av fastigheterna Gustavsberg 2:1 och 2:2.

 • Ny kommundirektör i Värmdö kommun

  Värmdö Camilla Broo tar över rollen som ny kommundirektör i Värmdö kommun. Hon är i dagsläget tillförordnad stadsdirektör i Södertälje kommun.

 • Genesta säljer till Alecta

  Värmdö Genestas fond GNBRE har sålt köpcentret Värmdö Marknad till Alecta. Handelsplatsen är 25 kvadramteter stor och byggdes mellan 2004 och 2005. Fastigheten består av två huskroppar och bland större hyresgäster återfinns Coop och City Gross.

 • Säljer Värmdö Köpcentrum

  Värmdö Rockspring och Vencom har avyttrat Värmdö Köpcentrum till Alecta. Vencom Property Partners och Alecta inleder i samband med detta ett nytt samarbete.

 • Arcona bygger handel på Värmdö

  Värmdö Arcona har fått i uppdrag av Genesta att bygga 5 400 kvadratmeter handel vid Värmdö Marknad utanför Stockholm. Hyresgäst är City Gross.

 • Värmdö håller på försäljning till Rikshem

  Värmdö Kommunstyrelsen i Värmdö avvaktar med sitt beslut om en försäljning av verksamhetslokaler till Rikshem. Skälet uppges vara oklarheterna kring den tilltänkta köparen Rikshems ägare, styrelse och ledning.

 • Ny affär mellan Värmdö och Rikshem

  Värmdö Efter den stora affären i höstas planerar Värmdö kommun att sälja fastigheter för ytterligare 645 miljoner kronor till Rikshem.

 • Säljer Mölnvik på Värmdö till Aberdeen

  Värmdö Invesco Real Estate och deras svenska partner Scius säljer Mölnviks handelsområde på Värmdö till Aberdeen. Fastigheten är cirka 16 000 kvadratmeter stor och uthyrd till 13 hyresgäster.

 • Genesta hyr ut till City Gross

  Värmdö Genesta har tecknat hyresavtal med City Gross gällande 5 500 kvadratmeter butiksyta i Värmdö Marknad.

 • Värmdö, Arcona och Veidekke i samarbete

  Värmdö Värmdö kommun har tecknat ett samverkansavtal med Arcona och Veidekke gällande ombyggnad och nybyggnad av kommunala verksamheter, med en möjlig omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor.

 • Går från Värmdöbostäder till Rikshem

  Värmdö Styrelsen för Värmdöbostäder AB har accepterat nuvarande vd Björn Blomkvists önskemål om att få tillträda ett nytt uppdrag som senior rådgivare inom Rikshem.

 • Kommunen säljer till Rikshem för 1,4 miljarder

  Värmdö Värmdö kommun säljer 49 procent av Värmdö Bostäder och delar av det kommunala fastighetsbeståndet till Rikshem för cirka 1,4 miljarder kronor.

 • Nya hyresgäster till Värmdö

  Värmdö Värmdö Köpcentrum har under våren och sommaren tecknat nya hyresavtal om totalt 2 500 kvadratmeter.

 • Överenskommelse om bussterminal vid Slussen

  Värmdö Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun har kommit överens om utbyggnad och finansiering av en framtida bussterminalslösning för Slussen, Nacka och Värmdö. Överenskommelsen innebär att Stockholms stad på uppdrag av landstinget kommer att bygga en bussterminal i Katarinaberget vid Slussen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived