Posts Tagged ‘Valberedningar’

 • Sagax valberedning utsedd

  Valberedningar Sagax valberedning för stämman den 7 maj 2018 har utsetts. Rätt att bli representerade i valberedningen har de tre största aktieägarna per den sista september.

 • Sernekes valberedning representerar 79 procent av rösterna

  Valberedningar Valberedningen för Serneke Group har utsetts och i enlighet med 2017 års stämma består den av representanter för de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande.

 • JM:s valberedning utsedd

  Valberedningar Valberedningen i JM representerar de fyra röstmässigt största ägarna, vilket i det fallet även är de fyra största ägarna sett till kapital, och därmed cirka 15,5 procent av kapitalet i bolaget som har en free float på 100 procent.

 • De ska utse Erik Paulssons efterträdare

  Valberedningar Fabeges valberedning för bolagsstämman 2018 har utsetts. Den representerar de fyra största ägarna i bolaget, motsvarande 25,49 procent av kapitalet och består av Bo Forsén som är ordförande.

 • Diös valberedning utsedd

  Valberedningar Diös valberedning för årsstämman 24 april 2018 har utsetts. Den består av representanter för de fyra största aktieägarna och representerar 42 procent av rösterna i bolaget per den 30 augusti.

 • Hemfosas valberedning klar

  Valberedningar Valberedningen inför Hemfosas årsstämma som går av stapeln 18 april 2018 har utsetts och i enlighet med beslut från 2017 års stämma består den av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

 • Pandox valberedning utsedd

  Valberedningar Pandox har som första börsnoterade fastighetsbolag offentliggjort sin valberedning för årsstämman 2018 och enligt beslut på årets stämma ska den bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den sista juli 2017.

 • NP3 utser valberedning

  Valberedningar Valberedningen för NP3 Fastigheter har nu utsetts. Sammanlagt representerar valberedningen 36,8 procent av utestående röster i bolaget.

 • Diös valberedning har utsetts

  Valberedningar Diös Fastigheters valberedning inför årsstämman 2017 som går av stapeln i Östersund 26 april har utsetts.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived