Posts Tagged ‘Uppsala’

 • Rikshem säljer i Uppsala

  Uppsala Rikshem avyttrar fastigheten Sivia Torg i Uppsala. Köpare är Alma Properties, som tillträder den 2 maj 2019. 

 • Botrygg bygger nytt i Uppsala

  Uppsala Uppsala kommun säljer mark i Östra Salas andra etapp till Botrygg, som ska uppföra 170 nya bostäder på platsen. 

 • Kommunen säljer i centrala Uppsala

  Uppsala Uppsala kommun letar efter en ny ägare till det gamla Hospitalet i Ulleråker – där majoriteten av lokalerna ska användas till publik verksamhet. Nu arrangeras en idétävling för platsen.

 • Tobin pausar Uppsala-projekt

  Uppsala Tobin Properties planer på att omvandla Hotell Linné i Uppsala till bostäder, stoppas tills vidare. Anledningen är att marknaden inte utvecklas som man tänkt, enligt UNT.

 • Godkänner nya bostäder i Uppsala

  Uppsala Uppsala kommun antar detaljplanen för kvarteret Kalkstenen i Eriksberg. Totalt kan därmed 110 lägenheter och handelslokaler byggas i området. 

 • Corem hyr ut i Uppsala

  Uppsala Corem hyr ut till Apotekstjänst i Fyrislund, Uppsala. Hyresavtalet avser 9000 kvadratmeter i fastigheten Årsta 64:2. 

 • Castellum köper i Uppsala

  Uppsala Castellum har köpt fastigheten Dragarbrunn 16:6 i Uppsala. Tillträde skedde den 4 december. 

 • Rikshem hyr av Atrium Ljungberg

  Uppsala Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Rikshem om närmare 1 000 kvadratmeter nybyggda kontorslokaler i Gränbystaden.

 • ”Måste känna sig välkommen”

  Uppsala Vasakronan satsar friskt med förvärv och nybyggnation i Uppsala där man redan i dag är en stor aktör inom det kommersiella segmentet. Ett gott samarbete med kommunen gör att man kan ha god framförhållning och kontinuitet, menar Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan.

 • “Fin bas att stå på”

  Uppsala För att överhuvudtaget kunna hålla i den takt man har i tillväxten i Uppsala var beskedet om fyrspår en avgörande faktor, anser Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala.

 • Stendörren köper i Uppsala och Enköping

  Uppsala Stendörren Fastigheter förvärvar tre fastigheter i Uppsala och Enköping för 140 miljoner kronor. Säljare är Queenie Holding AB och MCA förvaltning i Uppsala AB.

 • Stark men trång Uppsalamarknad

  Uppsala Transaktions- och hyresmarknaden i Uppsala har varit stark de senaste åren – även om Gustav Källén, transaktionschef på Svefa, hade förväntat sig något mer av marknaden i staden sett till grundläggande goda förutsättningar. Under Business Arena Uppsala diskuterades Uppsalamarknaden.

 • Uppsala vill jobba långsiktigt

  Uppsala Uppsala är en av de städer som växer snabbast och planerna är fortsatt expansiva där inte minst planerade fyrspår skapar ytterligare möjligheter. Utmaningen nu är att fortsätta jobba med den starka tillväxt staden haft de senaste åren, menar Charlotte Skott, näringslivsdirektör i Uppsala.

 • Besqab bygger nytt i Uppsala

  Uppsala Besqab bygger ett nytt vårdboende i den nya stadsdelen Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala, där Ersta Diakoni blir hyresgäst och vårdgivare. 

 • Genova hyr ut 4400 kvadratmeter

  Uppsala Genova har tecknat hyresavtal om totalt 4 400 kvadratmeter via två nya kontrakt i Uppsala och ett i Åkersberga.

 • Genova förvärvar i Uppsala

  Uppsala Genova har förvärvat fastigheten Boländerna 21:4 i Uppsala. Affären sker till ett underliggande fastighetsvärde på runt 180 miljoner kronor. 

 • AL hyr ut i Forumkvarteret

  Uppsala Atrium Ljungberg hyr ut de två sista lokalerna i Forumkvarteret i Uppsala. Nya hyresgäster blir Sushi Yama och Apoteket. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived