Posts Tagged ‘Uppsala’

 • Två nya hyresgäster i Forumkvarteret

  Uppsala Atrium Ljungberg hyr ut till Previa och Helenius i Forumkvarteret, i Uppsala. Uthyrningarna avser totalt runt 1100 kvadratmeter kontorsyta. 

 • Hauschild + siegel ritar cykelboende i Uppsala

  Uppsala Arkitektkontoret hauschild + siegel har gestaltat Cykelkungen i Uppsala, ett nytt bilfritt bostadsområde. Projektet kommer uppföras av Sveafastigheter Bostad. 

 • Drar sig ur Uppsala-projekt

  Uppsala Rosendal Fastigheter drar sig ur bygget av kvarteret i vid Rosendals torg i den framväxande Uppsala-stadsdelen. Totalt skulle 470 bostäder byggas.

 • Randviken köper i Uppsala

  Uppsala Randviken förvärvar fastigheterna Uppsala Danmarks-Kumla 8:12 och 8:13 från Industrifastighetsgruppen. Transaktionsvolymen uppgår till runt 140 miljoner kronor. 

 • Tobin säljer i Uppsala och bygger nytt i Nacka

  Uppsala Tobin Properties avyttrar två fastigheter i Uppsala för totalt 158 miljoner kronor. Det gäller fastigheterna Uppsala Dragarbrunn 4:12 och 4:13 i Linnékvarteren i centrala staden. 

 • JM förvärvar i Uppsala

  Uppsala JM har förvärvat fastigheten Fålhagen 10:4 och inkluderar mark för cirka 200 byggrätter. Fastighetsvärdet uppgår till 85 miljoner kronor. 

 • Säljer Åhlénshuset i centrala Uppsala

  Uppsala Axfast säljer två fastigheter i centrala Uppsala, bland annat det så kallade Åhlénshuset vid Stora torget. Köpare är Stadsrum Fastigheter. 

 • Bygger 400 studentbostäder i Uppsala

  Uppsala Lindbäcks har tecknat avtal med stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder för nyproduktion av 402 studentbostäder i Uppsala. 

 • Köper Uppsala-handel för 678 miljoner

  Uppsala Svenska Handelsfastigheter köper fem fastigheter i handelsområdet Boländerna i Uppsala för 678 miljoner kronor. Säljare är Castellum.

 • Främre Boländerna i Uppsala utvecklas

  Uppsala Främre Boländerna i Uppsala ska utvecklas och bland annat ge plats åt 11 000 arbets- och mötesplatser. Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har nu beslutat att påbörja detaljplanering av den första etappen för området.

 • Rikshem säljer i Uppsala

  Uppsala Rikshem avyttrar fastigheten Sivia Torg i Uppsala. Köpare är Alma Properties, som tillträder den 2 maj 2019. 

 • Botrygg bygger nytt i Uppsala

  Uppsala Uppsala kommun säljer mark i Östra Salas andra etapp till Botrygg, som ska uppföra 170 nya bostäder på platsen. 

 • Kommunen säljer i centrala Uppsala

  Uppsala Uppsala kommun letar efter en ny ägare till det gamla Hospitalet i Ulleråker – där majoriteten av lokalerna ska användas till publik verksamhet. Nu arrangeras en idétävling för platsen.

 • Tobin pausar Uppsala-projekt

  Uppsala Tobin Properties planer på att omvandla Hotell Linné i Uppsala till bostäder, stoppas tills vidare. Anledningen är att marknaden inte utvecklas som man tänkt, enligt UNT.

 • Godkänner nya bostäder i Uppsala

  Uppsala Uppsala kommun antar detaljplanen för kvarteret Kalkstenen i Eriksberg. Totalt kan därmed 110 lägenheter och handelslokaler byggas i området. 

 • Corem hyr ut i Uppsala

  Uppsala Corem hyr ut till Apotekstjänst i Fyrislund, Uppsala. Hyresavtalet avser 9000 kvadratmeter i fastigheten Årsta 64:2. 

 • Castellum köper i Uppsala

  Uppsala Castellum har köpt fastigheten Dragarbrunn 16:6 i Uppsala. Tillträde skedde den 4 december. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived