Posts Tagged ‘Uppsala kommun’

 • Uppsala säljer fastigheter för 5 miljarder

  Uppsala kommun Uppsala kommun planerar att sälja fastigheter ur kommunkoncernens bestånd värderade till 5,3 miljarder kronor. Bland annat vill man sälja Gottsunda centrum.

 • Botrygg bygger nytt i Uppsala

  Uppsala kommun Uppsala kommun säljer mark i Östra Salas andra etapp till Botrygg, som ska uppföra 170 nya bostäder på platsen. 

 • Detaljplan i Uppsala skickas på samråd

  Uppsala kommun Uppsala kommun skickar detaljplanen för del av Fullerö 21:66 på samråd. Planen möjliggör för ett verksamhetsområde och företagspark samtidigt som kulturmiljö och naturområden skyddas. 

 • 100 nya bostäder i Uppsala

  Uppsala kommun Åke Sundvall Projekt AB har beviljats en markanvisning i Rosendal, i Uppsala och planerar för runt 100 nya hyreslägenheter.  Beslutet fattades av Mark- och exploateringsutskottet i Uppsala kommun. 

 • 190 nya bostäder i Gamla Uppsala

  Uppsala kommun Uppsala kommun har beslutat om detaljplanen för uppförandet av 190 lägenheter i Gamla Uppsala. Området som berörs är mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan. 

 • 450 nya studentbostäder i Uppsala

  Uppsala kommun Uppsala kommun planerar uppförandet av 450 studentlägenheter på Rackarberget och har nu tagit fram en detaljplan för projektet. Nu väntar kommunstyrelsens godkännande av planen. 

 • 400 nya studentbostäder i Uppsala

  Uppsala kommun Detaljplanen för drygt 400 studentlägenheter i Flogstavallen, i Uppsala, har nu antagits av kommunen. Västmanlands-Dala nations studentbostadsstiftelse kommer bygga och senare förvalta bostäderna.

 • Ny detaljplan för Gottsunda

  Uppsala kommun Uppsala kommun fattade den 1 juni beslut om att utveckla Hugo Alfvéns väg och kvarteret Linklubban i Gottsunda.

 • Fler anställda ger 35 procent fler bygglov

  Uppsala kommun Uppsala kommun har de senaste åren skruvat upp byggtakten och i år ökar man antalet beviljade bygglov för lägenheter till uppskattningsvis cirka 3 500 lägenheter, jämfört med 2 600 ifjol är det en ökning med 35 procent.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived