Posts Tagged ‘Trafikverket’

 • NCC bygger i Arninge

  Trafikverket NCC har fått uppdrag av Trafikverket att bygga en ny gångbro över E18 och Roslagsbanan i Arninge, i norra Stockholm. Ordervärdet uppgår till 355 miljoner kronor. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande. 

 • Utreder höghastighetsjärnväg i Skåne

  Trafikverket Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig bana för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund. Sweco har nu fått uppdraget att utreda olika alternativa sträckningar för var den nya järnvägen ska byggas. Ordervärdet landar på runt 200 miljoner kronor. 

 • Utvecklar Trafikverkets kontor i Luleå

  Trafikverket Diös utvecklar Trafikverkets lokaler på Sundbacken, i Luleå. Myndigheten expanderar sin verksamhet med fler medarbetare och behöver därmed utökade kontorsytor. Projektet beräknas vara färdig till december 2019. 

 • Bygger om Lundbyleden för 1,4 miljarder

  Trafikverket Veidekke har tecknat avtal med Trafikverket för ombyggnation av Lundbyleden i Göteborg. Projektet avser en totalentreprenad och har ett totalt ordervärde på runt 1,4 miljarder kronor. 

 • “115 anställda har sagts upp”

  Trafikverket Konkursen i Lovön samverkan AB kan ta tid, berättar konkursförvaltare Mikael Kubu, Ackordscentralen. Det återstår också att se om det blir en rättsprocess i frågan om beställaren Trafikverket hade rätt att häva avtalet.

 • Petade entreprenören i konkurs

  Trafikverket LSAB, som nyligen fick sitt kontrakt på Förbifart Stockholm hävt av Trafikverket, har lämnat in en konkursansökan.

 • Diös och Trafikverket utvecklar kontor i Borlänge

  Trafikverket Diös och Trafikverket har tecknat en avsiktsförklaring för att utveckla befintliga lokaler i Borlänge till framtida kontor. Ambitionen är att skriva hyresavtal under det hösten 2019. 

 • Brinova hyr ut till Trafikverket

  Trafikverket Brinova tecknar ett nytt grönt hyresavtal med Trafikverket i Kristianstad. Det nya avtalet börjar löpa den första april 2019. 

 • Efter rulltrappsdramat – fryser betalning

  Trafikverket I dag öppnar pendeltågsstationen Stockholm City igen, meddelar Trafikverket. Men nu fryser Alliansen kommande betalningar för Citybanan.

 • Skanska bygger Trafikplats Vinsta för halv miljard

  Trafikverket På uppdrag av Trafikverket kommer Skanska uppföra Trafikplats Vinsta för E4 Förbifart Stockholm. Kontraktsumman uppgår till drygt 500 miljoner kronor. 

 • Monica Jangland tar över efter Hagström

  Trafikverket Monica Jangland, idag affärsutvecklare på Norra Staden i Norrköping, tar över som tillförordnad vd när Kenneth Hagström lämnar för Trafikverket. 

 • Kenneth Hagström till Trafikverket

  Trafikverket Kenneth Hagström lämnar rollen som vd för Norra Staden i Norrköping. Istället blir han ansvarig för att bygga upp Trafikverkets verksamhet runt Ostlänken i Nyköping. 

 • NCC får Västlänken-order för 4,7 miljarder

  Trafikverket NCC undertecknade på torsdagen ett avtal med Trafikverket för bygget av Centralen – en pendeltågsstation inom Västlänken i Göteborg. Ordervärdet uppgår till cirka 4,7 miljarder. 

 • Västlänkens detaljplan vinner laga kraft

  Trafikverket Mark- och miljööverdomstolen beslutade på fredagen att inte ta upp Västlänkens detaljplaner för prövning. Då beslutet inte går att överklaga har planerna vunnit laga kraft och byggstarten närmar sig.

 • Ny utredning om laddinfrastruktur

  Trafikverket Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av hur bristen på laddinfrastruktur längs större vägar kan avhjälpas.

 • De vinner tävlingen om Lunds nya station

  Trafikverket Elding Oscarson och C.F. Møller Architects förslag har valts som vinnare för utvecklingen av Lunds centralstation. 

 • Miljarduppdrag i Västlänken till NCC

  Trafikverket Ett konsortium som består av NCC och tyska ingenjörsföretaget Wayss & Freytag Ingeniurbau AG har tilldelats uppdraget att bygga deletappen Korsvägen i Västlänken, den tunnel som ska gå under Göteborg.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived