Posts Tagged ‘Tone Bekkestad’

 • Globala problem kräver globala lösningar

  Tone Bekkestad Det fungerar inte att Parisavtalets 193 medlemsländer utformar separata nationella strategier för att lösa globala problem. Globala problem måste lösas globalt, och globala tekniska system kräver global samordning för att lyckas.

 • Från kvantitet till kvalitet

  Tone Bekkestad Efter en lång sommar med ovanligt soligt, varmt och torrt väder, värmerekord och skogsbränder utom kontroll, är det dags att ta klimathotet på allvar.

 • Vad är hållbarhet?

  Tone Bekkestad Det finns ingen anledning att sätta sig ner, läsa om allt det positiva och tänka att «det löser sig». Ska vi nå våra mål och säkra en hållbar framtid för kommande generationer måste vi i stället gasa och jobba oavbrutet mot en hållbar framtid.

 • Förändrat klimat kräver innovation

  Tone Bekkestad Konsekvenserna av ett förändrat klimat – så som ökade och förändrade nederbördsmönster, tvingar oss att vara innovativa och att se nya möjligheter, lösningar och affärsmodeller baserade på en hållbar cirkulär ekonomi.

 • Nya affärsmodeller och sätt att se på ägande?

  Tone Bekkestad Med en begränsad tillgång på resurser är det inte hållbart att ”producera, använda och slänga”. Företagen måste göra om sina affärsmodeller från en icke-hållbar linjär ekonomi, till cirkulär ekonomi och vagga-till-vagga principen.

 • Den här gången kan det bli annorlunda

  Tone Bekkestad Vad kan vi förvänta oss av de internationella klimatförhandlingarna i Paris i december 2015?

 • Dags för den linjära ekonomin att bli cirkulär

  Tone Bekkestad I FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport höjs sannolikheten för att antropogena utsläpp av växthusgaser, det vill säga orsakade av människor, är en bidragande orsak till global uppvärmning och klimatförändringar från 90 till 95 procent. Från 90 till 95 procent (!!), ändå är det många som menar vi INTE behöver agera, eftersom det inte är 100 procent säkert…

 • Billigare om det får kosta lite mer idag

  Tone Bekkestad Klimatförändringarna är en viktig, om inte den viktigaste faktorn vid planering av städer, bebyggelse och infrastruktur. I takt med att den globala medeltemperaturen stiger och klimatet förändras upplever vi allt oftare ändrade vädermönster med mera extremväder. Globalt kom notan för naturkatastrofer under 2012 på mer än 160 miljarder dollar, och det sattes flera väderrekord än någonsin tidigare.

 • Den grönaste byggnaden är den som redan är byggd

  Tone Bekkestad Tvärtemot vad många tror är det i de flesta fall bättre ur ett livscykelperspektiv att renovera och energieffektivisera befintliga byggnader än att riva för att bygga nya energieffektiva byggnader.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived