Posts Tagged ‘Titania’

 • Svagare marknad: omvandlar Botkyrka-projekt

  Titania Titania omvandlar ett projekt med 242 planerade bostadsrätter i Alby, Botkyrka till hyresrätter. Bostäderna ingår i det större projektet Tingstorget. 

 • 500 nya bostäder i Botkyrka

  Titania Titania ska uppföra 500 bostäder i Hallunda Gård i Botkyrka kommun. Förslaget skapades tillsammans med Ariktema Architects, som ritat det nya kvarteret.

 • Modellvillan Årets Stockholmsbyggnad

  Titania Modellvillan som byggts av Titania och ritats av Arkitema Architects vann omröstningen om Årets Stockholmsbyggnad.

 • HSB tar över förvaltningen på Albyberget

  Titania HSB Södertörn har vunnit upphandlingen av totaltförvaltningen för Titanias över 700 nyproducerade bostäder på Albyberget i Botkyrka söder om Stockholm.

 • Klart för Täby Parks första bostäder

  Titania SSM, Wästbygg, HSB och Titania kommer att bygga de första husen när den nya stadsdelen Täby Park ska växa upp på det gamla Galoppfältet. På sikt ska 6 000 nya bostäder byggas på platsen.

 • Vinner markanvisningstävling i Sollentuna

  Titania Sollentuna kommun har utsett vilka som ska utveckla Ribbings väg. Planområdet är en del i utvecklingen av Väsjön där det planeras för totalt cirka 3 800 bostäder samt kommunal service.

 • Detaljplan antagen på Albyberget

  Titania Den 3 augusti 2016, vann detaljplanen för det nya bostadsområdet Tingstorget laga kraft, efter att ha godkänts av Botkyrka kommunfullmäktige

 • Blandade upplåtelseformer på berget i Alby

  Titania Ett nytt miljonprogram skulle kunna lösa bostadsbristen, men riskerar ju också att spä på andra problem. Men miljonprogramsområdena presenterar intressanta platser att utveckla på, goda kommunikationer och ofta utrymme att bygga nytt, frågan är bara hur. Nu har två aktörer i Botkyrka bestämt sig för att Albybergets 1 300 lägenheter ska få sällskap av nästan 900 till.

 • DP för 670 bostäder på remiss

  Titania Ett förslag för detaljplan för Tingstorget i Botkyrka har efter beslut på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde skickats ut på samråd. Förslaget möjliggör för bygget av elva punkthus, samt tre lamellhus.

 • Klartecken för 670 lägenheter i Alby

  Titania Enligt ett beslut som togs av Botkyrkas kommunfullmäktige den 7/9 har Titania fått klartecken att bygga ca 670 bostäder Alby, i området runt Tingstorget.

 • Titania bygger i Botkyrka

  Titania Titania har efter att ha vunnit en markanvisningstävling, tecknat avtal med Botkyrka kommun om köp av mark för nyproduktion av drygt 450 bostadsrättslägenheter.

 • Titania renoverar åt Stena Fastigheter

  Titania Titania har skrivit avtal med Stena Fastigheter om att stambyta och totalrenovera 350 lägenheter i Uppsala.

 • Titania bygger i Täby

  Titania Titania har vunnit Täby kommuns anbudstävling för nyproduktion i första etappen i Skogskvarteren, i det nya bostadsområdet Arninge-Ullna invid Arninge Handelsplats.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived