Posts Tagged ‘Tillväxtverket’

 • Tillväxtverket tecknar avtal i Malmö

  Tillväxtverket Malmö Cityfastigheter har tecknat ett femårigt hyresavtal med Tillväxtverket för cirka 1 500 kvadratmeter kontor. 

 • IMA beviljas EU-stöd

  Tillväxtverket I dag, måndag, kom beskedet att Tillväxtverket beviljar EU-stöd för projektet Innovative Materials Arena, IMA. Den fysiska innovationsmiljön planeras i anslutning till Linköpings flygplats.

 • Tecknar avtal med Tillväxtverket

  Tillväxtverket Diös har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Tillväxtverket i Östersund, avtalet är värt 18 miljoner kronor. 1 mars flyttar verket in i Diös Fastigheters nyrenoverade huvudkontorslokaler om knappt 2 000 kvadratmeter.

 • SABO välkomnar energieffektiviseringsförslag

  Tillväxtverket SABO välkomnar Tillväxtverkets förslag om fördelningen av EU-medel i det nationella regionalfondsprogrammet.

 • Ska samordna näringslivsutveckling och fysisk planering

  Tillväxtverket Regeringen har gett Boverket och Tillväxtverket uppdraget att gemensamt verkställa ett program som utvecklar samordningen mellan näringslivets utveckling och den fysiska planeringen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived