Posts Tagged ‘Sverigeförhandlingen’

 • Första avtalen undertecknade i Sverigeförhandlingen

  Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har undertecknat avtal med Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne om satsningar på kollektivtrafik, cykel och bostäder. Det är de första avtalen som tecknats inom ramen för Sverigeförhandlingen.

 • Stationsförslag för gul linje i Hagalund

  Sverigeförhandlingen Nu finns ett färdigt förslag på var stationsuppgångarna hamnar om det blir ett ja till en station i Hagalunds industriområde från Sverigeförhandlingen.

 • Lagförslag om värdeåterföring

  Sverigeförhandlingen Den 27 oktober tog regeringen beslut om att skicka ett lagförslag om värdeåterföring till Lagrådet.

 • Nya uppdrag för höghastighetståg

  Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har gett Trafikverket två nya uppdrag, som handlar om att utreda lokala och regionala åtgärder kring storstäderna när den nya höghastighetsjärnvägen tagits i bruk.

 • Replik: Catharina Håkansson Boman

  Sverigeförhandlingen Spelteorier är intressant som ett instrument att analysera och förstå processer. Men de hypoteser som Hans Lind lanserar stämmer inte med de iakttagelser som vi gör av verkligheten. Hans Lind argumenterar för att förhandlingar har teoretiska risker med avseende på bostadsbyggande. Sverigeförhandlingen vill därför ge en bild av varför förhandling leder till ökat bostadsbyggande.

 • Infrastruktur och bostäder ”krokar arm”

  Sverigeförhandlingen Att infrastruktur genererar nya, intressanta platser för stadsutveckling är de flesta överens om. Flera svenska städer kan tacka järnvägen för sin existens.

 • Tidig byggstart Järna-Jönköping rekommendationen

  Sverigeförhandlingen Ska man komma någon vart ska det vara snabba processer, säger Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg, som på Öresundshuset i Almedalen presenterade den lägesredovisning man överlämnat till regeringen.

 • Sverigeförhandlingen överens med Helsingborg

  Sverigeförhandlingen Helsingborg och Sverigeförhandlingen har nått en överenskommelse om investeringar i cykelåtgärder och två Buss Rapid Transit-linjer, BRT, som på sikt kan bli spårvägar. Staten medfinansierar projekten med drygt 249 miljoner kronor och Helsingborg förbinder sig att bygga 3 530 bostäder.

 • 106 220 bostäder i Sverigeförhandlingen

  Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har nått en överenskommelse med Borås Stad om en station mellan Jönköping och Göteborg på den nya höghastighetsjärnvägen. 12 kommuner har nu skakat hand med förhandlarna.

 • 7 000 bostäder och höghastighetståg

  Sverigeförhandlingen Hässleholms kommun har nu kommit överens i Sverigeförhandlingen vilket innebär att 11 kommuner nu anslutit. Genom torsdagens handslag förbinder sig Hässleholms kommun att medfinansiera den nya stambanan med 50 miljoner kronor och att tillsammans med Kristianstads kommun bygga 7 000 bostäder.

 • Tio kommuner nu med på tåget

  Sverigeförhandlingen Härryda kommun gjorde under tisdagen nio andra kommuner sällskap när man skakade hand med Sverigeförhandlingens förhandlare, vilket innebär att Mölnlycke blir en av stationerna längs höghastighetsjärnvägen.

 • Höghastighetsbana för 230 miljarder kronor

  Sverigeförhandlingen 230 miljarder kronor. Det är Trafikverkets senaste prislapp för de nya höghastighetsbanorna som presenterades på tisdagen.

 • Förhandlar fram 15 000 nya bostäder i Lund

  Sverigeförhandlingen På måndagen skakade Lunds kommun hand med Sverigeförhandlingen. I utbyte mot 15 000 nya bostäder och en medfinansiering på 120 miljoner kronor får staden en station på den nya höghastighetsjärnvägen.

 • Åtaganden om 55 000 bostäder i Sverigeförhandlingen

  Sverigeförhandlingen Tisdagens handskakning mellan höghastighetsbanans förhandlare och fem kommuner innebär ett åtagande om att bygga 55 000 nya bostäder och cirka en miljard i finansiering.

 • Sverigeförhandlingen tänker om i Solna

  Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen meddelade på måndagen att de vill uppta förhandlingar med Solna, om en utbyggnad av en ny station på den gula tunnelbanelinjen vid Hagalundsområdet – något som kommunen tidigare påpekat som en ödesfråga för kommunens tillväxt.

 • Jönköping med på tåget

  Sverigeförhandlingen Jönköpings kommun har skakat hand med Sverigeförhandlingens förhandlare. Kommunen förklarar sig beredd att bygga 10 000 bostäder, medfinansiera den nya järnvägen med 195 miljoner kronor och bidra med 133,1 miljoner kronor i förskottering.

 • “En positiv första förhandlingsrunda”

  Sverigeförhandlingen En dryg månad har gått sedan Sverigeförhandlingen presenterade sina bud till de kommuner som valts ut som möjliga medfinansiärer. Efter en första förhandlingsrunda är Sverigeförhandlarna positiva.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived