Posts Tagged ‘Sveafastigheter Utveckling’

  • Sveafastigheter utvecklar Södra Hallsta

    Sveafastigheter Utveckling Sveafastigheter Utveckling ska utveckla ett nytt bostadskvarter i Södra Hallsta, i Salem. Detta efter en vinst i kommunens markanvisningstävling. Förslaget innehåller flerbostadshus och småhus i nära anslutning till naturområden.

  • Tyresö får fler bostäder

    Sveafastigheter Utveckling Sveafastigheter Utveckling och Belatchew Arkitekter har fått uppdraget att starta utvecklingen av den nya stadsdelen Wättinge, i Tyresö. Detta efter vinst i kommunens markanvisningstävling för etapp 1. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived