Posts Tagged ‘Studentbostadsföretagen’

 • Gyllfors ny ordförande på Studentbostadsföretagen

  Studentbostadsföretagen Ingrid Gyllfors har valts till ny ordförande för Studentbostadsföretagen. Hon är idag vd på Stockholms studentbostäder och har suttit i Studentbostadsföretagens styrelse sedan 2015. 

 • Bättre läge för studentbostäder

  Studentbostadsföretagen I Studentbostadsbranschens årliga kartläggning Studboguiden konstaterar man att läget på den svenska studentbostadsmarknaden förbättrats. Det är färre orter än föregående år som uppger att det är brist på studentbostäder.

 • Ny vd på Studentbostadsföretagen

  Studentbostadsföretagen Studentbostadsföretagen rekryterar Stina Olén som ny vd. Hon tillträden den 5 mars 2018.

 • Få planerar använda investeringsstödet

  Studentbostadsföretagen Majoriteten av de aktörer som färdigställer studentbostäder från 2017 och framåt anger att de inte kommer använda sig av investeringsstödet.

 • Nyproduktionen av studentbostäder tilltar

  Studentbostadsföretagen Nyproduktionen av studentbostäder fortsätter att öka under 2016 och 2017. Under 2017 förväntas minst 3 948 studentbostäder stå klara, en nivå som inte uppnåtts sedan 2002, uppger Studentbostadsföretagen.

 • Antalet studentbostäder ökar igen

  Studentbostadsföretagen SCBs senaste siffror om bostadsbyggandet visar att antalet byggda studentbostäder ökar för femte året i rad. Mest bygger Stockholms och Skånes län.

 • “Mer lönsamt att bygga utan stöd”

  Studentbostadsföretagen I sina remissvar på regeringens investeringsstöd för bostadsbyggande konstaterar Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder att det är högst tveksamt om det i sin funktion och utformning kommer att leda till fler studentbostäder.

 • “Ingen vinner på läget som det är nu”

  Studentbostadsföretagen Studenterna är en särskilt utsatt grupp i bostadsbristens Sverige. På tolv studieorter anger man att man har en brist på studentbostäder, enligt en genomgång av bostadssituationen som Studentbostadsföretagen har gjort.

 • Studenter – kassakor för storstäderna

  Studentbostadsföretagen Storstadsregioner som Stockholm tjänar årligen 6,9 miljarder kronor på de studenter som bor där, visar en ny rapport från Studentbostadsföretagen och SSSB. En förutsättning för att studenterna ska kunna bidra till tillväxten är dock att de ska kunna bosätta sig på den ort där de studerar.

 • Henrik Krantz blir ny ordförande

  Studentbostadsföretagen På föreningsstämman 5 maj valdes Henrik Krantz till ny ordförande för Studentbostadsföretagen.

 • Utreder undantag från kraven på tillgänglighet

  Studentbostadsföretagen Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda möjligheterna till ett generellt undantag från kraven på tillgänglighet och användbarhet i plan- och bygglagen vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov.

 • Antalet nybyggda studentbostäder ökade

  Studentbostadsföretagen Under 2012 och 2013 ökade antalet nybyggda studentbostäder men enligt en rapport från Studentbostadsföretagen är ökningen i förhållande till behovet fortfarande liten. Branschen vill bygga mer än vad de i dagsläget kan, svårigheter att få ekonomi i projekten och hitta lämplig mark är största hindren.

 • Ny ordförande i Studentbostadsföretagen

  Studentbostadsföretagen Vid årsskiftet lämnade Rolf Svensson ordförandeposten i Studentbostadsföretagen. Ny ordförande är Chris Österlund, vd för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

 • Enklare regler skapar fler bostäder för unga

  Studentbostadsföretagen Regeringen ger Boverket i uppdrag att se över de regelverk som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder. Målet är att skapa ett regelverk som gör det lättare och snabbare att bygga bostäder för unga. Boverket ska också bland annat se över regelverket för tidsbegränsade bygglov.

 • Byggreglerna för studentbostäder ses över

  Studentbostadsföretagen Regeringen har beslutat att byggreglerna för student- och ungdomsbostäder bör ses över och förenklas. Boverket ska lämna förslag på hur reglerna ska vara utformade i framtiden och även lämna författningsförslag.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived