Posts Tagged ‘Studentbostäder’

 • Luleå förtätar med nya studentbostäder

  Studentbostäder “Med det här förslaget ligger vi bra till när det gäller studentbostäder”, säger Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande.

 • Abacus byggstartar studentbostäder

  Studentbostäder “Vi har inte gått ut med några prognoser för kostnader och värden”, säger Fredrik Arpe, vd på Järntorgets byggintressenter.

 • Köper 158 studentlägenheter

  Studentbostäder Studentbostäder i Sverige förvärvar två fastigheter i Karlstad. Totalt omfattar de 158 studentlägenheter. 

 • 450 nya studentbostäder i Uppsala

  Studentbostäder Inför nästa kommunfullmäktigemöte rekommenderar kommunstyrelsen i Uppsala att man antar detaljplanen för 450 nya studentbostäder på Rackarberget. 

 • Nya studentbostäder i Sollentuna

  Studentbostäder Kommunfullmäktige i Sollentuna har antagit en ny detaljplan som möjliggör 70 nya studentbostäder. 

 • Nya studentbostäder i Solna

  Studentbostäder Akademiska Hus byggstartar av 322 lägenheter för studenter och forskare vid Karolinska Institutet. Bostäderna byggs på Campus Solna och investeringen uppgår till 430 miljoner kronor.

 • Serneke bygger för unga

  Studentbostäder Serneke bygger tre bostadshus med 170 lägenheter i Åhusen, Upplands Väsby, varav 140 är student- och ungdomslägenheter. “Att bygga bostäder för de grupper som i dag har svårast att ta sig ut på bostadsmarknaden känns extra roligt”, säger Amra Barlov Lindqvist, vd på Väsbyhem.

 • SSSB: Regeringen ger och tar

  Studentbostäder Regeringen föreslår i budgetpropositionen att studiebidraget ska öka med 300 kronor i månaden, men samtidigt innebär nya skattedirektiv från EU att studenternas hyror blir högre. Det skriver Stockholms studentbostäder i en debattartikel.

 • Bygger 360 studentbostäder i Lund

  Studentbostäder AF Bostäder inleder sin planerade expansion av totalt sju kvarter med studentbostäder i Kämnärsrätten i norra Lund.

 • Mathias Lantz ny förvaltningschef

  Studentbostäder Mathias Lantz har tillträtt tjänsten som ny förvaltningschef på Stockholms studentbostäder. “Jag ser fram emot att vara en del i arbetet med att driva ambitiösa planer”, säger han.

 • Centerpartiet ryter ifrån

  Studentbostäder Oppositionen reagerar starkt på gårdagens regeringsbesked om studentbostäder. ”Det är förstås bra att de tagit ett sådant initiativ, men behovet av stora avgörande bostadspolitiska reformer döljs när regeringen på det är sättet tar åt sig äran”.

 • Klart för fler studentbostäder

  Studentbostäder Regeringen lovar att bygga minst 21 000 nya studentbostäder till 2026. Det framkom vid en presskonferens på onsdagen.

 • Studentbostäder i Slakthusområdet

  Studentbostäder Svenska Studenthus ska bygga student- och forskarbostäder i Slakthusområdet i södra Stockholm, enligt Exploateringsnämndens handlingar. Ungefär 100 byggherrar har ansökt om markanvisningen.

 • Fördubbling av studentbostadsbyggandet

  Studentbostäder Fortsatt stor brist på studentboenden men byggandet ökar konstaterar Boverket i en sammanställning över den aktuella bostadssituationen för studenter.

 • NCC bygger studentbostäder i Lund

  Studentbostäder NCC ska på uppdrag av AF Bostäder bygga 185 studentbostäder på Kämnärsrätten i norra Lund, för cirka 156 miljoner kronor.

 • Få planerar använda investeringsstödet

  Studentbostäder Majoriteten av de aktörer som färdigställer studentbostäder från 2017 och framåt anger att de inte kommer använda sig av investeringsstödet.

 • Nyproduktionen av studentbostäder tilltar

  Studentbostäder Nyproduktionen av studentbostäder fortsätter att öka under 2016 och 2017. Under 2017 förväntas minst 3 948 studentbostäder stå klara, en nivå som inte uppnåtts sedan 2002, uppger Studentbostadsföretagen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived