Posts Tagged ‘Stockholms stad’

 • Stadshuset miljöklassat

  Stockholms stad Stockholms stadshus har miljöklassats enligt standarden BREEAM In-Use.

 • Vinnare i arkitekttävling för mobila caféer och kiosker

  Stockholms stad De vinnande bidragen i Fastighetskontorets och Sveriges Arkitekters arkitekttävling för utformning av nya mobila paviljonger för serveringar och kiosker har presenterats, Juryn fick in 146 bidrag.

 • Årets Stockholmsbyggnad 2013

  Stockholms stad När Stockholmarna röstade var det återigen en bostadsfastighet som vann, Brf Kobran på Telefonplan.

 • Strategiska frågor som hänger ihop

  Stockholms stad För stadsdirektören Irene Lundquist Svenonius är de stora strategiska frågorna i Stockholm bostäder och infrastruktur.

 • Studentlägenheter i Bredäng

  Stockholms stad Av planerna på 1590 nya bostäder som ska behandlas på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 april förväntas bland annat beslut om bostäder i Tensta och studentlägenheter i Bredäng.

 • Planer för bostäder i Kristineberg och Kista

  Stockholms stad På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 april förväntas planer påbörjas för ytterligare 1590 bostäder. Där ingår planer för 230 nya bostäder i Kristinebergshöjden samt 250 nya bostäder i Kista, varav 150 studentbostäder.

 • Hötorgshallen återinvigd

  Stockholms stad Den nyrenoverade Hötorgshallen återinvigdes under torsdagen. Stockholm stad har under cirka två års tid moderniserat, rustat upp och byggt om Hötorgshallen.

 • Studentbostäder på KTH Campus

  Stockholms stad Akademiska Hus inleder planarbetet för minst 350 studentbostäder på KTH Campus i Stockholm. Utvecklingen av de nya studentbostäderna sker i samarbete med fyra byggherrar, Skanska, Einar Mattsson, ByggVesta och SBC Bo.

 • 80 mil cykelvägar i förslag för Stockholmsregionen

  Stockholms stad För att öka möjligheterna till resande med cykel har en regional cykelplan tagits fram inom ramarna för Trafiksatsning Stockholm. Ett mål med planen är att 20 procent av resandet inom länet ska kunna ske med cykel före år 2030. Kostnaderna beräknas till cirka 2,2 miljarder kronor.

 • Ny chef på fastighetskontoret

  Stockholms stad Carina Jonsson har utsetts till ny chef för fastighetsavdelningen på fastighetskontoret i Stockholms stad. Hon kommer närmast från Locum.

 • Stockholms stad och Atrium Ljungberg överens om Slussen

  Stockholms stad Parterna har under den gångna veckan enats om att Atrium Ljungberg får en markanvisning för de planerade byggnaderna på Stadsgårdsleden, framför fastigheten Glashuset och att tomträttsavgälden för Glashuset justeras under åtta år.

 • Studentlägenheter på Kungsholmen

  Stockholms stad AB Svenska Bostäder har intentionen att bygga 240 nya studentlägenheter i före detta S:t Görans gymnasium på Kungsholmen.

 • Ny studentskrapa i Tensta

  Stockholms stad Den 14 mars markanvisar exploateringsnämnden 214 studentlägenheter centralt i Tensta inom fastigheten Bränninge 1. Stadsdelen får därmed sina första studentlägenheter.

 • Tekniska nämndhuset ger plats åt bostäder

  Stockholms stad Stockholms stad flyttar 1100 av stadens arbetsplatser från Tekniska nämndhuset på Kungsholmen till nya Söderstaden.

 • Samverkanscentral med takpark

  Stockholms stad Stockholms stad planerar för en ny byggnad på Kungsholmen som ska ligga på Lindhagensgatan, intill Essingeleden.

 • ICA tecknar intentionsavtal

  Stockholms stad ICA Fastigheter har tecknat ett Markanvisnings- och intentionsavtal avseende fastighetsreglering med Stockholms Stad avseende avyttring och förvärv av mark i Årsta.

 • Studentboende på båt

  Stockholms stad Stockholms stad kommer att besluta om markanvisning för ett projekt i Värtan, 600 studentlägenheter samt 50 vandrarhemslägenheter på en båt.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived