Posts Tagged ‘Stockholms stad’

 • Uppdrag att bygga bostäder

  Stockholms stad När Anette Scheibe Lorentzi rekryteras som ny stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad står det klart att bostadsbyggande blir en av de viktigaste uppgifterna.

 • Susanne Lindh utsedd vd för Nobelhuset AB

  Stockholms stad Susanne Lindh har utsetts till vd för Nobelhuset AB, med uppdraget att skapa ett Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm.

 • Plats för 140 000 bostäder i Stockholm

  Stockholms stad Finansborgarrådet Sten Nordin (M) och stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) presenterade utredningen Bostadspotential i Stockholm som visar var Stockholms stad kan bygga 140 000 bostäder fram till 2030.

 • Byggstart för Slussen 2014

  Stockholms stad 2014 börjar ombyggnaden av Slussen. Men till exempel rivningen av den östra bron och de andra stora trafikstörande arbetena skjuts framåt i tiden till 2015, för att den totala störningstiden för trafiken ska bli så kort som möjligt.

 • Byggtävling om ungdomsbostäder

  Stockholms stad Ett vinnande byggbolag erhåller tomträtt i Midsommarkransen för att bygga billiga ungdomsbostäder.

 • Bostäder på Gärdet

  Stockholms stad Den 12 december väntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om att anta detaljplanen intill Gärdets sportfält på Sandhamnsgatan.

 • Nya bostäder vid Telefonplan

  Stockholms stad Förslaget för Telefonfabriken 1 innehåller tre kvarter med totalt 300 lägenheter, 15 stadsradhus och en förskola.

 • Stockholms stad Årets tillväxtkommun

  Stockholms stad Staden utnämns till Årets Tillväxtkommun 2013. Det årliga priset delas ut av Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco.

 • 1 000 nya studentbostäder i Spånga

  Stockholms stad Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om att gå vidare med 1 000 nya studentbostäder i Spånga. Beslutet innebär att detaljplanen ställs ut för granskning och förväntas godkännas under 2014.

 • Nio nya tunnelbanestationer

  Stockholms stad Alliansens partiledare och de regionala- och lokala företrädarna har presenterat en massiv utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. Nio nya tunnelbanestationer ska byggas, en investering på 19,5 miljarder kronor.

 • Bygg högt tycker Centerpartiet

  Stockholms stad Stockholms stad måste byggas tätt och högt för att klara de klimatmål som staden satt upp, anser Centerpartiet och förordar en klimatbonus som gör det billigare att bygga på höjden.

 • Höjd målsättning för byggande

  Stockholms stad Med satsningen 40/20 höjer Stockholms stad målsättning om att bygga 100 000 bostäder till 140 000 bostäder 2030.

 • Holländsk byrå ritar Marievik

  Stockholms stad AMF Fastigheter och Stockholms stad har beslutat att holländska arkitektkontoret SeARCH:s förslag för fastigheten Marievik 15 i Liljeholmen ska utvecklas vidare.

 • Ja till Slussen

  Stockholms stad Mark- och miljööverdomstolen har godtagit Stockholms kommuns beslut att anta detaljplan för Slussen. Dagens beslut innebär att ombyggnationen av Slussen kommer att börja till sommaren.

 • Överklaganden om Slussen utan bifall

  Stockholms stad När staden slöt en överenskommelse med Atrium Ljungberg om Glashuset på Slussen inkom ett antal överklaganden som bland annat tog upp likabehandlingsprincipen och förbudet mot individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare.

 • Markreservation klar för Gasverksområdet

  Stockholms stad Stockholms stads idétävling för Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden är avgjord. JR kvartersfastigheter tilldelas markreservation och får till uppgift att utveckla området.

 • Ombyggt operahus

  Stockholms stad I budgetpropositionen för 2014 aviserar regeringen en genomgripande renovering och ombyggnad av Kungliga Operan i Stockholm.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived