Posts Tagged ‘Stockholms stad’

 • Årstastråkets tredje etapp planeras

  Stockholms stad Stadsbyggnadsnämnden startar planarbetet för den tredje och sista etappen inom programmet för Årstastråket. Förslaget innebär mellan 1 500 och 2 000 nya bostäder söder om Bolidenplan längs Johanneshovsvägen.

 • 1 000 nya bostäder i Kista

  Stockholms stad Totalt ska 1 300 bostäder byggas i ett helt nytt bostadskvarter i Kista.

 • Höghus med studentbostäder i Tensta

  Stockholms stad På torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden anta detaljplanen för 240 nya studentbostäder i ett höghus vid Tensta centrum. Bostadshuset blir 18 våningar högt.

 • 2 619 markanvisningar

  Stockholms stad På nästa sammanträde fattar exploateringsnämnden beslut om 2 619 markanvisningar. Det innebär att man uppnått mer än två tredjedelar av det uppsatta målet om 7 000 markanvisningar under 2014.

 • Stockholms stad får tre nya naturreservat

  Stockholms stad I dag presenterade finansborgarrådet Sten Nordin (M) och stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) Stockholms stads tre nya naturreservat. Det handlar om Årstaskogen med Årsta holmar, Älvsjöskogen och Kyrkhamn i Hässelby som blir naturreservat.

 • 152 hyresrätter till Norra Djurgårdsstaden

  Stockholms stad Stockholmshem bygger 152 miljöklassade hyreslägenheter i kvarteret Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden.

 • ”Det är rimligt att steg för steg låta bilen betala”

  Stockholms stad Vi bygger staden med människan, inte bilen, som utgångspunkt.

 • Bostäder på Brommaplan

  Stockholms stad Detaljplaneförslaget till Grammet 1 innebär 850 nya bostäder precis vid Brommaplan. Förutom nya bostäder föreslås också handel och service i bottenvåningarna, kontor, en ny mindre galleria och överdäckning av bussterminalen.

 • Nya studentbostäder i Älvsjö

  Stockholms stad 70 nya studentbostäder och ytterligare 400 lägenheter planeras vid Armborstvägen intill Älvsjö centrum i stadsdelen Solberga.

 • Nya hyresrätter vid Sabbatsberg

  Stockholms stad Exploateringsnämnden ska fatta beslut om en markanvisning för 40 hyresrätter vid Sabbatsberg. Markanvisningen tilldelas Svenska Bostäder som har den intilliggande fastigheten.

 • Renovering av Östermalmshallen

  Stockholms stad Fastighetsnämnden har fattat beslut om att rusta upp Östermalmshallen för sammanlagt 635 miljoner kronor.

 • Klimatsmarta Stockholm har mycket kvar att göra

  Stockholms stad Är staden och medborgarna verkligen är så klimatsmarta som vi tror?

 • Klocktornet återuppstår

  Stockholms stad Den gamla godsstationens klocktorn i Norra stationsområdet får ny plats i framväxande stadsdelen Hagastaden.

 • Folksam bygger på Slussen

  Stockholms stad När Slussen byggs om kommer Stadsgårdsleden att däckas över med park och kontorshus. Folksam som äger KF-huset med Katarinahissen vill bygga på den nya tomt som skapas framför KF-huset.

 • Studentbostäder till Älvsjö

  Stockholms stad På torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden besluta om att anta detaljplanen för 380 nya studentbostäder intill Huddingevägen strax sydväst om Älvsjömässan.

 • Bostäder istället för olja

  Stockholms stad Vid Stockholms Hamnar styrelsemöte den 3 april kommer styrelsen fatta beslut om att fortsätta och intensifiera arbetet med att avveckla oljeverksamheten på Loudden.

 • Omfattande bostadspaket presenterat

  Stockholms stad Idag presenterade Alliansens gruppledare i Stockholms stad ett omfattande bostadspaket för allmännyttan. Det är stadens tre bostadsbolag som ska bygga 1 842 lägenheter i tio olika markanvisningar belägna i Västerort, Söderort och City.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived