Posts Tagged ‘Stockholms stad’

 • Familjebostäders lokal blir polisstation

  Stockholms stad En knappt 7 000 kvadratmeter stor lokal i Rinkeby ska byggas om till polisstation, för totalt 240 polisanställda. Lokalen ägs av Familjebostäder.

 • Kommunstyrelsen presenterar Slussen-budget

  Stockholms stad Under onsdagskvällens sammanträde för kommunstyrelsen i Stockholms stad, föreslår man att kommunfullmäktige beslutar om ett reviderat genomförandebeslut för Nya Slussen, till en total investering om 12,1 miljarder kronor.

 • Föreslår tillfälliga bygglov

  Stockholms stad Kommunstyrelsen i Stockholm föreslår att små, billiga lägenheter får tillfälliga bygglov. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om avgifter för upplåtelse av offentlig plats.

 • SISAB bygger skola för 416 miljoner

  Stockholms stad Stockholms stads kommunfullmäktige fattade på måndagen beslut om ett skolbygge i Norra Djurgårdsstaden. Uppdraget går till SISAB, med en investeringskostnad på 416 miljoner kronor.

 • 129 hyresrätter på Södermalm

  Stockholms stad Stockholms kommunfullmäktige fattade på måndagen ett genomförandebeslut om 129 hyresrätter i Rosenlundsparken på Södermalm. Stockholmshem investerar 451 miljoner kronor.

 • Får Slussen-uppdrag för 2 miljarder

  Stockholms stad Skanska har genom offentlig upphandling valts som entreprenör för två stora projekt inom ramen för Slussens ombyggnad. Ordersumman är på totalt två miljarder kronor.

 • Inrättar strategiråd för markutveckling

  Stockholms stad Vid Stockholms stads exploateringsnämnds sammanträde 20 augusti togs beslut om att inrätta ett strategiråd som ska lyfta frågor om miljö, kostnader och arkitektur i staden.

 • Massproduktion ska sänka hyran

  Stockholms stad Stockholms allmännyttiga bostadsbolag ska i en gemensam satsning bygga de så kallade ”Stockholmshusen”. Man hoppas på att de massproducerade hyresrätterna ska sänka produktionskostnaderna med 25 procent, vilket ska avspeglas i hyran.

 • Sista hindret för Nya Slussen undanröjt

  Stockholms stad Högsta Domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd för miljödomen för Nya Slussen. Beskedet innebär att Stockholms stad nu har lagakraftvunna tillstånd enligt miljöbalken att påbörja bygget av Nya Slussen.

 • Höghuset stoppas – syns från park  

  Stockholms stad Mark- och miljödomstolen stoppar den planerade Hjorthagsskrapan, som ska ersätta den gamla gasklockan på området. Anledningen är bland annat att det höga huset syns från Nationalstadsparken. “Sista ordet är inte sagt i den här frågan”, säger Oscar Engelbert, VD på Oscar Properties, byggherre för projektet.

 • Kajen 4 Årets Stockholmsbyggnad

  Stockholms stad Kajen 4 på Liljeholmskajen ritat av Wingårdh arkitekter, med JM som byggherre tog hem priset som Årets Stockholmsbyggnad.

 • 2 000 nya bostäder i Kista

  Stockholms stad En ny stadsdel planeras i norra Kista. Det är Skanska och Areim tillsammans med IBM och Stockholms stad som utvecklar området Kistadal.

 • Torleif Falk byggeneral i Stockholm

  Stockholms stad Finansborgarrådet Karin Wanngård har presenterat en ny organisation för att nå målet om 40 000 bostäder till 2020 samt en byggeneral, Torleif Falk, som ska leda och samordna arbetet.

 • Väljer inriktning för Farsta Centrum

  Stockholms stad Atrium Ljungberg har tillsammans med Stockholms stad valt att gå vidare med COBE Arkitekters förslag på inriktning av området. Förslaget är en del av det övergripande planprogrammet för centrala Farsta och ska nu bearbetas och vidareutvecklas.

 • Handelsplats för överskottsvärme

  Stockholms stad Fortum Värme startar återvinningsmarknad för överskottsvärme. Affärskonceptet kallas för Öppen Fjärrvärme och handelsplatsen invigdes under onsdagen.

 • Fabege säljer tomträtt till Stockholms stad

  Stockholms stad Fabege har avyttrat tomträtten Godsfinkan 1 i Hammarby sjöstad till Stockholm stad. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 190 miljoner kronor.

 • Hyr ut till Stockholms stad

  Stockholms stad Magnolia Bostad och Stockholms stads utbildningsförvaltning har tecknat ett avtal om uthyrning av 5 600 kvadratmeter i fastigheten Instrumentet 2 i Aspudden/Hägersten i Stockholm.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived