Posts Tagged ‘Stefan Attefall’

 • Attefall: “Hyresrätten måste utvecklas”

  Stefan Attefall På tisdagen presenterade Hyreskommissionen sin slutrapport. I rapporten presenteras förslag på hur boendeformen kan utvecklas och hur ett fungerande förhandlingssystem kan uppnås. 

 • Dags för en ny social bostadspolitik!

  Stefan Attefall De bostadspolitiska samtalen mellan regeringen och allianspartierna har avbrutits, men bostadskrisen kvarstår. Bostadsbyggandet har förvisso ökat kraftigt under senare år. Men det räcker inte.

 • Infrastruktursatsningar börjar med en vision

  Stefan Attefall När den två kilometer långa Sundsvallsbron invigdes för drygt ett år sedan var det inte bara en förbifart som byggts. Bron gav också helt nya möjligheter för stadsutveckling, något som också fanns med redan från början.

 • “Social housing leder till ökad segregation”

  Stefan Attefall På torsdagen presenterade Stefan Attefall, bostadsminister från 2010-2014, en rapport han gjort på uppdrag av Fastighetsägarna Sverige. Rapporten, En ny social bostadspolitik, innehåller Attefalls förslag till hur man kan arbeta mot en realistisk lösning av bostadskrisen.

 • Attefall samarbetar med Heimstaden

  Stefan Attefall Heimstaden och tidigare bostadsministern Stefan Attefall har ingått ett samarbetsavtal om strategisk rådgivning.

 • Attefall blir rådgivare hos Veidekke

  Stefan Attefall Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, blir strategisk rådgivare hos Veidekke. Samarbetsavtalet går ut på att Attefall kommer att bistå koncernen med rådgivning gällande långsiktig och strategisk inriktning.

 • Föreslår sänkt tak på ränteavdrag

  Stefan Attefall Sänk taket på ränteavdraget samtidigt som man ser över kapitalbeskattningen. Det föreslår Stefan Attefall, tidigare bostadsminister, i ett inlägg på Di Debatt på torsdagen.

 • Attefall: Bidrag bidrar inte till långsiktiga spelregler

  Stefan Attefall Stefan Attefall (KD), före detta bostadsminister, kommer idag med en rapport där han går igenom sina år som bostadsminister – och ger fortsatta förslag till hur bostadsbyggandet kan snabbas på.

 • Åtgärder för enklare byggprocess

  Stefan Attefall I en promemoria från Socialdepartementet föreslås en rad nya åtgärder för att göra plan- och byggprocessen enklare och snabbare. Bland annat föreslås att byggnadsnämnden ska handlägga så kallade anmälningsärenden, till exempel bygganmälan om attefallshus, inom tre veckor.

 • Attefall kritisk till skatteförslag

  Stefan Attefall Stefan Attefall är kritisk till det förslag från företagsskattekommittén som innebär en begränsning av ränteavdragsrätten för fastighetsbolag.

 • Regeringen vill se fler småhus

  Stefan Attefall Regeringen har beslutat att ge ett uppdrag till Boverket att utreda behovet av och förutsättningarna för ett ökat byggande av småhus i storstadsregionerna. Målet med uppdraget är att se över marktillgången i storstadsområdena och utreda vilka hinder som finns för att bygga småhus i dessa områden idag.

 • Helhetslösning ska lösa bostadsbristen

  Stefan Attefall Helhetslösning var ledordet när Bokriskommittén presenterade sina förslag på en reformagenda.

 • “Reformerna kommer inte hjälpa”

  Stefan Attefall De propositioner som regeringen lagt fram i Riksdagen i syfte att öka bostadsbyggandet i Sverige är ett steg i rätt riktning men de kommer inte att lösa problemen. Det menar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH.

 • Samordnade bullerregler

  Stefan Attefall Regeringen föreslår ändringar i regelverket för att förbättra samordningen av prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen.

 • Förslag om andrahandsuthyrning överlämnat

  Stefan Attefall I propositionen som regeringen nu överlämnat till riksdagen föreslås bland annat att det inte ska krävas lika starka skäl från bostadsrättshavaren för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Det ska också bli möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet.

 • Enklare planprocess och nationella byggregler

  Stefan Attefall En detaljplan ska inte krävas lika ofta som i dag och kommunen ska inte kunna ställa strängare krav på byggnaders tekniska egenskaper än vad som följer av Boverkets byggregler. Det är några av förslagen i remissen “En enklare planprocess” som regeringen beslutat att överlämna till Lagrådet.

 • Bostadshus utan krav på bygglov

  Stefan Attefall Från och med den 2 juli ska det bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived