Posts Tagged ‘Stadsbyggnadskontoret’

  • Nye chefen: Politisk oenighet om detaljplaner

    Stadsbyggnadskontoret Göteborg växer i rekordfart och efter bara ett par månader som ny stadsbyggnadsdirektör är Henrik Kant i full gång med att minska exploatörernas missnöje angående bygglovs- och detaljplaneprocesser. “Det råder politisk oenighet i Göteborg om byggaktörsdrivna detaljplaner”, säger han. 

  • Lunds centralstation får ny skepnad

    Stadsbyggnadskontoret Nu går arbetet med att omvandla området runt Lunds centralstation in i en ny fas och stadsbyggnadskontoret ska ta fram fyra nya detaljplaner.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived