Posts Tagged ‘Sollentuna’

 • Klart med hur Sollentunahem delas upp

  Sollentuna Sollentunahem har tagit beslut om hur bolaget ska delas och vilka bostadsfastigheter som ska säljas. Berörda fastigheter delas upp i tre bolag och målet är att bolagen ska vara sålda senast år 2023.

 • 450 bostäder i ny Sollentuna-stadsdel

  Sollentuna Sollentuna kommun bjuder in till en andra markanvisningstävling för det nya bostadsområdet Väsjön. Totalt ska 4 000 nya bostäder byggas i området, den här gången gäller det 450.

 • Magnolia och Alecta bygger 2 000 bostäder

  Sollentuna Magnolia Bostad bildar ett gemensamt bolag med pensionsbolaget Alecta, som förvärvar fastigheten Stinsen 2 i Sollentuna av CBRE, där Stinsen Köpcentrum ligger idag. På fastigheten planerar man för 2 000 nya bostäder. Köpeskillingen uppgår till 700 miljoner kronor.

 • Vinner markanvisningstävling i Sollentuna

  Sollentuna Sollentuna kommun har utsett vilka som ska utveckla Ribbings väg. Planområdet är en del i utvecklingen av Väsjön där det planeras för totalt cirka 3 800 bostäder samt kommunal service.

 • Nya hyresgäster till Atlasmuren

  Sollentuna Atlasmuren genomför två uthyrningar om totalt cirka 1 400 kvadratmeter i Sollentuna och Vinsta.

 • Stendörren köper i Sollentuna

  Sollentuna Stendörren förvärvar fastigheten Traversen 15 i Sollentuna för 26 miljoner kronor. Bolaget vill ändra detaljplanen för att bygga bostäder.

 • Serneke köper byggrätter i Sollentuna

  Sollentuna Serneke köper 96 bostadsbyggrätter i Väsjön, Sollentuna. Byggrätterna omfattar 8 400 kvadratmeter BTA och köps för 67 miljoner kronor.

 • Sagax hyr ut 9 700 kvadrat

  Sollentuna Sagax har tecknat ett hyresavtal avseende uthyrning av 9 700 kvadratmeter kontors- och verksamhetslokaler i av fastigheten romben 2 i Sollentuna i norra Stockholm.

 • Sollentuna utvecklas med 4 000 bostäder

  Sollentuna I Sollentuna norr om Stockholm ska stadsdelen Rotebro få ett ansiktslyft. Totalt planeras 4 000 nya bostäder runt stationen.

 • D. Carnegie vill bygga radhus på taken

  Sollentuna D. Carnegie & Co har ansökt om att ändra detaljplanen för fyra våningshus som bolaget äger i Sollentuna. Planen är att bygga radhus ovanpå de befintliga fastigheterna, plus en ny, högre byggnad.

 • 500 nya bostäder i Sollentuna

  Sollentuna Sollentuna kommun går vidare med en intentionsavtal med Skanska, som en del i programarbetet med det gamla mässområdet. Avtalet möjliggör cirka 500 nya bostäder i kommunen.

 • Corem köper i Sollentuna

  Sollentuna Corem förvärvar fastigheten Ringpärmen 2 och tomträtten till Revisorn 2 belägna i Breddens Industriområde, Sollentuna. Köpeskilling är 111 miljoner kronor.

 • WSP får uppdrag i Sollentuna

  Sollentuna I Väsjön i Sollentuna ska nästan 4 000 nya bostäder byggas de kommande åren. WSP får nu i uppdrag att projektera gator, parker och VA i det nya bostadsområdet.

 • ALM Equity deltar i Häggviks utveckling

  Sollentuna ALM Equity har förvärvat en del av fastigheten Städet 2 i södra Häggvik, Sollentuna. Detaljplanen medger cirka 1 200 bostäder, fördelat på 75 000 kvadratmeter BTA Bostäder.

 • Bostäder och linbana till Sollentuna

  Sollentuna SSM har förvärvat byggrätter i Sollentuna, där bolaget planerar att bygga 220 nya bostäder. Projektet, “Sollentuna Hills” är en del av Väsjön, ett utvecklingsområde där det planeras för cirka 3 000 bostäder – och en linbana.

 • Stor bostadssatsning i Kista/Sollentuna

  Sollentuna RSS Nordic Holding har ansökt om planprogram för totalt 5 000 nya bostäder i Sollentuna och Kista. Båda planerna går ut på att skapa nya, blandade stadsdelar och ett antal märkesbyggnader.

 • Köper för 289 miljoner i Sollentuna

  Sollentuna Hemsö förvärvar en utbildningsfastighet i Sollentuna för 289 miljoner kronor. Säljare är Exerton, och bland hyresgästerna finns Sollentuna kommun, SLL och AcadeMedia.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived