Posts Tagged ‘Sollentuna’

 • Hemfosa köper 14 samhällsfastigheter

  Sollentuna Under måndagen presenterade Hemfosa sina planer på miljardförvärv av fastigheter via ett pressmeddelande. Nu offentliggörs ett nyförvärv av totalt 14 samhällsfastigheter, varav nio skolfastigheter, fyra LSS-hem och en fastighet som rymmer kontorslokaler och HVB-hem.

 • 200 nya bostäder i Sollentuna

  Sollentuna Under våren anordnade Sollentuna kommun en markanvisningstävling på platsen för den tidigare Sollentunamässan. Tävlingen avsedde gestaltningen av ett nytt bostadskvarter med ett landmärke på 20-våningar i fokus. Det vinnande förslaget kommer från Borätt/Seniorgården och utformades av Yellon. 

 • Förvärvar byggrätter i Sollentuna

  Sollentuna Serafim Fastigheter har förvärvat byggrätter i Häggvik, i Sollentuna, norr om Stockholm. Planen är att uppföra 14 parhus i området. 

 • Utbyggnaden av Väsjön går vidare

  Sollentuna Sollentuna kommun säljer mark till Bonava och Conara Projektutveckling för utveckling av totalt 308 nya bostäder i det framväxande området Väsjön. 

 • Skanska bygger domstol i Sollentuna

  Sollentuna Skanska har tecknat avtal med Domstolsverket om att bygga nya lokaler för domstol och kontor i Sollentuna, norr om Stockholm, för cirka 420 miljoner kronor.

 • BTH bygger i Sollentuna

  Sollentuna Sollentuna kommun har utsett BTH Bostad till vinnare i markförsäljningstävlingen för det sista kvarteret i utvecklingsområdet Häggvik.

 • Skandia köper skolportfölj i Stockholm

  Sollentuna Skandia Fastigheter köper en portfölj med fyra skolfastigheter omfattande 19 000 kvadratmeter i Stockholm, Solna och Sollentuna.

 • Järntorget köper i Sollentuna

  Sollentuna Järntorget har köpt två industrifastigheter på Turebergs allé i Sollentuna. Det finns stor potential för utveckling av bostäder i fastigheterna.

 • SSM förvärvar i Sollentuna

  Sollentuna SSM har förvärvat ett bostadsprojekt i Roterbro, Sollentuna av Galjaden Fastigheter. Bolaget har för avsikt att utveckla 150 nya bostäder på fastigheten.

 • Klart med hur Sollentunahem delas upp

  Sollentuna Sollentunahem har tagit beslut om hur bolaget ska delas och vilka bostadsfastigheter som ska säljas. Berörda fastigheter delas upp i tre bolag och målet är att bolagen ska vara sålda senast år 2023.

 • 450 bostäder i ny Sollentuna-stadsdel

  Sollentuna Sollentuna kommun bjuder in till en andra markanvisningstävling för det nya bostadsområdet Väsjön. Totalt ska 4 000 nya bostäder byggas i området, den här gången gäller det 450.

 • Magnolia och Alecta bygger 2 000 bostäder

  Sollentuna Magnolia Bostad bildar ett gemensamt bolag med pensionsbolaget Alecta, som förvärvar fastigheten Stinsen 2 i Sollentuna av CBRE, där Stinsen Köpcentrum ligger idag. På fastigheten planerar man för 2 000 nya bostäder. Köpeskillingen uppgår till 700 miljoner kronor.

 • Vinner markanvisningstävling i Sollentuna

  Sollentuna Sollentuna kommun har utsett vilka som ska utveckla Ribbings väg. Planområdet är en del i utvecklingen av Väsjön där det planeras för totalt cirka 3 800 bostäder samt kommunal service.

 • Nya hyresgäster till Atlasmuren

  Sollentuna Atlasmuren genomför två uthyrningar om totalt cirka 1 400 kvadratmeter i Sollentuna och Vinsta.

 • Stendörren köper i Sollentuna

  Sollentuna Stendörren förvärvar fastigheten Traversen 15 i Sollentuna för 26 miljoner kronor. Bolaget vill ändra detaljplanen för att bygga bostäder.

 • Serneke köper byggrätter i Sollentuna

  Sollentuna Serneke köper 96 bostadsbyggrätter i Väsjön, Sollentuna. Byggrätterna omfattar 8 400 kvadratmeter BTA och köps för 67 miljoner kronor.

 • Sagax hyr ut 9 700 kvadrat

  Sollentuna Sagax har tecknat ett hyresavtal avseende uthyrning av 9 700 kvadratmeter kontors- och verksamhetslokaler i av fastigheten romben 2 i Sollentuna i norra Stockholm.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived