Posts Tagged ‘Södertälje’

 • En skola som funkar – värdefullt på flera sätt

  Södertälje Skolan är en av våra viktigaste samhällsfunktioner och ofta det sociala kittet i ett område. Ett problem i de mer utsatta områdena är en hög omsättning vilket påverkar elevsammansättningen, här finns det möjligheter för fastighetsbranschen att bidra.

 • Industri och studenter i Södertälje

  Södertälje Ett halvt Södertälje till ska byggas de närmaste 20 åren för att möta behoven på bostadsmarknaden där både trångboddhet och arbetspendling är utmaningar för staden.

 • Aktörer klara för 700 bostäder i Södertälje

  Södertälje I området Daldockan i Södertälje ska totalt 700 nya bostäder byggas de kommande åren. Nu har kommunen valt ut fyra aktörer som ska bygga stadsdelen.

 • Kungsleden skriver två nya avtal i Södertälje

  Södertälje Kungsleden har tecknat hyresavtal med Kronofogden och Structor om totalt 1 235 kvadratmeter i fastigheten Enen 10 i Södertälje.

 • Säljer för 245 miljoner i Södertälje

  Södertälje Magnolia Bostad säljer etapp 2 av projektet Sländan i Södertälje, omfattande 130 lägenheter under uppförande till Viva Sländan. Fastighetsvärdet vid färdigställande beräknas till 245 miljoner kronor.

 • Serafim vill bygga bostäder i Södertälje

  Södertälje Serafim Fastigheter köper en fastighet i Viksängen, Södertälje. Syftet är att bygga om fastigheten från kommersiella lokaler till bostäder.

 • Hemfosa investerar 450 miljoner

  Södertälje Hemfosa investerar i tre skolfastigheter för Internationella Engelska Skolan, IES, i Sverige till ett värde om totalt cirka 450 miljoner och tecknar samtidigt nya långa hyresavtal. Investeringen avser två nyetableringar för IES i Huddinge och Södertälje samt en utökning av verksamheten i Sundsvall.

 • Ny kommundirektör i Värmdö kommun

  Södertälje Camilla Broo tar över rollen som ny kommundirektör i Värmdö kommun. Hon är i dagsläget tillförordnad stadsdirektör i Södertälje kommun.

 • Köper vårdfastighet i Södertälje

  Södertälje Tarpen Nordic AB har förvärvat en vårdfastighet belägen i Södertälje. Säljare var ett privat konsortium.

 • Bygger 436 lägenheter åt Magnolia

  Södertälje Magnolia har tecknat avtal med ED Bygg om att bygga de 436 lägenheter som man i förra veckan sålde till SPP Fastigheter.

 • Åtaganden om 55 000 bostäder i Sverigeförhandlingen

  Södertälje Tisdagens handskakning mellan höghastighetsbanans förhandlare och fem kommuner innebär ett åtagande om att bygga 55 000 nya bostäder och cirka en miljard i finansiering.

 • Magnolia köper och säljer i Södertälje

  Södertälje Magnolia Bostad förvärvar byggrätter avseende cirka 700 bostäder i centrala Södertälje. Samtidigt säljer bolaget 436 hyreslägenheter som ska utvecklas på cirka två tredjedelar av fastigheten till SPP Fastigheter AB.

 • BoKlok rekryterar i Stockholm

  Södertälje Pia Sjöberg har rekryterats till BoKlok, som affärschef för södra Stockholmsregionen. Hon kommer närmast från Svensk Filmindustri, där hon varit chef för deras egen film- och tv-produktion.

 • Galjaden köper industrimark

  Södertälje Galjaden Fastigheter AB har i två separata affärer förvärvat Traktorn 11 och Tuvängen 5 i Södertälje och påbörjat nyproduktion.

 • Säljer fastighet i Södertälje

  Södertälje Månsbro Fastigheter AB har förvärvat fastigheten Gravyren 14 i Hovsjö, Södertälje. Säljare är Creantum Fastigheter AB.

 • Rekryterar kommundirektör från Södertälje

  Södertälje Martin Andreae, stadsdirektör i Södertälje kommun, tillträder posten som kommundirektör i Norrköpings kommun 1 september. Han efterträder då Åsa Byman Falck.

 • KTH får nytt campus i Södertälje

  Södertälje Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, får ett nytt campus i Södertälje med plats för 1 200 studenter. Campus kallas Södertälje Science Park, och har ritats av White arkitekter på uppdrag av Acturum.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived