Posts Tagged ‘Söderport’

 • Mindus om försäljningen till Nyfosa: “En jätteliten del”

  Söderport Nyfosa köper loss tio fastigheter som Sagax och Nyfosa ägt tillsammans via Söderport, ett gemensams joint venture, för 214 miljoner kronor.

 • Söderport säljer för 2,3 miljarder

  Söderport Söderport Holding, som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, säljer sex fastigheter i Torslanda till Torslanda Property Investment, TPI. Affären sker till ett underliggande fastighetsvärde om 2,3 miljarder kronor. 

 • Söderport shoppar för 117 miljoner

  Söderport Söderport Holding, som ägs gemensamt av Sagax och Nyfosa, har köpt tre fastigheter i Stockholm och Göteborg för 117 miljoner kronor.

 • Flyttar miljardportfölj till gemensamt bolag

  Söderport Nyfosa och Sagax gemensamma joint venture, Söderport Holding, förvärvar nio fastigheter från Nyfosa och sex fastigheter från Sagax. Totalt landar prislappen på 1 390 miljoner kronor. 

 • Kvarteret Söderport utvecklas

  Söderport Kvarteret Söderport i Lund planeras få drygt 600 bostäder samt verksamhetslokaler, busstorg, rekreationsstråk och kommersiella fastigheter. Nu skickas förslaget till planprogram för området ut på samråd.

 • Söderport säljer för 1 miljard

  Söderport Hemfosas och Sagax joint venture Söderport säljer en fastighet i Göteborg för 979 miljoner kronor. Fastigheten omfattar 134 000 kvadratmeter och ligger i Torslanda.

 • Kungsleden säljer för halv miljard

  Söderport Kungsleden säljer 16 fastigheter för totalt 427 miljoner kronor. Man fortsätter därmed sin geografiska koncentration, när man lämnar sju kommuner. Köpare är Sagax och Hemfosas bolag Söderport.

 • Köper Polishuset i Malmö för 170 miljoner

  Söderport Söderport Fastigheter som är en Joint Venture mellan Hemfosa och Sagax har sålt fastigheten Kamelen 14 i Malmö till Riksbyggen. Sedan Kamelen 14 uppfördes på 1930-talet har den fungerat som polishus och i folkmun kallas den Polishuset.

 • Söderport säljer för 154 miljoner

  Söderport Söderport Fastigheter, som ägs till lika delar av Sagax och Hemfosa, har avyttrat åtta fastigheter i tre separata transaktioner. Det sammanlagda försäljningspriset uppgår till 154 miljoner kronor.

 • Söderport drabbas ej av besiktningsreform

  Söderport Sveriges Television rapporterade på måndagen att Transportstyrelsen nu utreder huruvida de svenska reglerna för bilbesiktning i Sverige ska anpassas till ett EU-direktiv.

 • Kungsleden säljer i 18 kommuner

  Söderport Kungsleden fortsätter renodla beståndet och säljer 29 fastigheter. Köpare är Sagax samt intresseföretaget Söderport Fastigheter AB, vilket Sagax äger till lika delar med Hemfosa Fastigheter AB. Affären uppgår till sammanlagt 536 miljoner kronor.

 • Ikano förvärvar från Söderport

  Söderport Söderport Fastigheter, dotterbolag till Sagax och Hemfosa, har avyttrat ett bostadsprojekt i Årsta i Stockholm till Ikano Bostad för 355 miljoner kronor.

 • Söderport i miljardaffär

  Söderport Söderport Fastigheter AB, vilket Sagax äger till lika delar med Hemfosa Fastigheter AB, har avtalat om att förvärva fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om 1,8 miljarder kronor. Säljare är bolag inom Volvokoncernen.

 • Söderport säljer 17 fastigheter

  Söderport Söderport Fastigheter AB säljer 17 fastigheter ur det bestånd av bilprovningsfastigheter som Söderport förvärvade 2012.

 • Sagax köper för 119 miljoner

  Söderport Sagax har förvärvat tre lagerfastigheter belägna i Stockholm, Göteborg och Helsingfors.

 • Söderport säljer 27 fastigheter

  Söderport Söderport Fastigheter AB säljer 27 fastigheter omfattande 21 100 kvadratmeter ur det bestånd av bilprovningsfastigheter som man förvärvade 2012.Köpare är Perium Fastigheter.

 • Altira förvärvar från Söderport

  Söderport Altira förvärvar en portfölj med 34 stycken bilprovningsanläggningar i Mellansverige. Säljare är Söderport Fastigheter AB, ägt av Sagax och Hemfosa Fastigheter AB.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived