Posts Tagged ‘Skövde’

 • Startar ny byggutbildning i Skövde

  Skövde Högskolan i Skövde startar en ny treårig utbildning till byggproduktionsingenjör, med start under hösten. Det nya programmet ska bland annat anpassa studenterna till framtidens digitaliserade byggbransch.

 • Riksbyggen bygger i Skövde

  Skövde Riksbyggen erhåller en markanvisning i Ekedal i Skövde och kommer nu bygga runt 50 seniorbostäder på platsen.

 • Nya bostäder i centrala Skövde

  Skövde Skeppsviken Fastighets AB ska tillsammans med KUB Arkitekter bygga kvarteret Diana i centrala Skövde, med 119 hyres- och bostadsrätter. 

 • Stor tillbyggnad av Skaraborgs sjukhus

  Skövde Då Skaraborgs sjukhus Skövde har behov av nya lokaler har Västfastigheter givit Tyréns i uppdrag att projektera arbetet för en nybyggnation på 65 000 kvadratmeter.

 • Specialfastigheter säljer till Skövde kommun

  Skövde Skövde kommun förvärvar mark på nära en miljon kvadratmeter av Specialfastigheter.

 • Bygger 190 nya bostäder i Skövde

  Skövde Allmännyttiga Skövdebostäder ska bygga 190 nya lägenheter i det nya området Frostaliden. Bygget har fokus på träbyggnad och bolaget investerar 410 miljoner kronor det avtal som nu tecknats med Peab.

 • Willhem expanderar i väst

  Skövde Jennifer During och Håkan Lindell rekryteras som fastighetschefer för Willhem i Skövde respektive Trollhättan. Rekryteringarna sker som ett led i bolagets västsvenska expansion.

 • Köper för 166 miljoner i Skövde

  Skövde Svenska Handelsfastigheter har förvärvat Stallsikens Handelsområde i Skövde för närmare 166 miljoner kronor. Säljare är en fond som förvaltas av AXA Investment Managers – Real Assets.

 • Bygger hyresrätter i Skövde

  Skövde Real Holding, ett bolag inom Kvalitena-koncernen, har fått en markanvisning av Skövde kommun där de ska bygga 58 nya hyresrätter.

 • Akelius bestånd i Västsverige till salu

  Skövde Akelius har lagt hela sitt fastighetsbestånd i Västsverige ut till försäljning. Det handlar om 4302 lägenheter i större städer som Göteborg, Borås, Skövde och Trollhättan samt Lysekil och även Karlstad. Leimdörfer har fått säljuppdraget.

 • Bygger Skövdes högsta trähus

  Skövde Götenehus bygger två sju-våningshus i den nya stadsdelen Frostaliden i Skövde. Stadsdelen består av 350 nya bostäder, där alla hus kommer att ha en stomme av trä.

 • Köper av Serneke för 296 miljoner

  Skövde Hemsö förvärvar en fastighet med byggrätter under framtagning i Göteborg, samt Regionens Hus i Skövde för totalt 296 miljoner kronor. Säljare är Serneke.

 • Vill satsa sex miljarder på bostäder

  Skövde Skövdebostäder är beredda att investera sex miljarder kronor på 3 000 nya bostäder över femton år i Skövde. För att det ska ske måste dock kommunen ge bolaget “rätt förutsättningar”.

 • Kraft, mod och glädje tar Skövde in i framtiden

  Skövde Vackert belägen i det natursköna Billingens sluttningar ligger Skövde. Tack vare ett väl diversifierat näringsliv som står på flera ben och en väl definierad framtidsvision har Skövde alla möjligheter att gå en ljus framtid till mötes men som för alla andra städer finns det utmaningar att lösa.

 • Serneke bygger Regionens Hus

  Skövde Serneke har blivit tilldelade projektet att bygga ett nytt Regionens Hus i Skövde.

 • Solcellssatsning i Skövde

  Skövde 1000 kvadratmeter solcellspaneler, egenproducerad el till delar av campus och tre laddningsstolpar för elbilsparkering planeras på Högskolan i Skövde.

 • NCC bygger kontor och tryckeri

  Skövde NCC ett nytt kontor i Jönköping och ett tryckeri i Skövde. Kund i bägge fallen är fastighetsbolaget Västerhuset AB. Ordrarna har ett värde om totalt cirka 100 miljoner.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived