Posts Tagged ‘SKL’

 • Boverket: Det behövs en ny modell för att lösa hemlösheten

  SKL Flera branschföreträdare efterlyser ett helt nytt sätt att arbeta för att lösa hemlösheten. “Det är inte meningen att kommunerna ska lösa det själva, utan det är bättre att problemet lyfts på nationell nivå”, säger Anna Granath Hansson, bostadsforskare på KTH.

 • SKL: Staten är för passiv i bostadspolitiken

  SKL Sveriges kommuner och landsting vill att staten ska bli en mer aktiv medspelare i kommunernas bostadspolitik. 

 • Det mesta har blivit bättre

  SKL Vi läser ständigt rubriker som ”Sparchock” ”Sjukvården håller på att krackelera” och ”Psykisk ohälsa ökar bland vårdpersonal”. Men vad är egentligen sant, vad är fake news och vad är bara en allmän missuppfattning?

 • Långdragna bygglov är på väg bort

  SKL Den 1 januari 2019 infördes sanktioner som ska sätta press på kommunernas bygglovshantering. Om ärendena inte bereds i tid får kommunerna inte längre ta ut någon avgift. Men synen på om detta kommer att leda till det bättre går isär.

 • 160 000 bostäder i outnyttjade detaljplaner

  SKL Spaden skulle kunna sättas i marken för 160 000 bostäder i gällande, men outnyttjade, detaljplaner i kommuner runt om i landet. Det visar en undersökning för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

 • Välfärdens utmaning kräver arbetskraft

  SKL I USA har en majoritet av befolkningen inte haft någon reallöneökning på 30 år och i Storbritannien ligger reallönenivån på 96 procent av 2010 års nivå. Men ovanstående gäller inte Sverige, vi tillhör de EU-länder som haft högst reallöneökning efter finanskrisen, så varför är folk så frustrerade här?

 • “Markmonopolet styr utbudet”

  SKL Kommunernas planläggning av mark går emot grundlagen, enligt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. Han får visst medhåll av bostadsministern medan SKL:s förbundsjurist påminner om konkurrenslagstiftningen.

 • Det går bra för Sverige men var är exporten?

  SKL Ekonomiskt sett går Sverige som tåget. Tillväxten är bra men kruxet är att den har varit inhemskt driven väldigt länge. Exportsektorn har inte bidragit som den bör, i den annars exportdrivna svenska ekonomin, trots den rekordsvaga kronan.

 • Ramavtal för kommunalt bostadsbyggande

  SKL Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har under hösten genomfört en nationell upphandling för bygget av flerbostadshus. Fyra aktörer har nu fått ramavtal.

 • Snarare ett nytt sätt att arbeta än en skattechock

  SKL I oktober presenterade vi SKL-ekonomer vår senaste Ekonomirapport. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Skattechock! Stora nedskärningar! Krav på ökade statsbidrag! skriver medierna. Många menar också att SKL:s rapporter är tendentiöst negativa. Inget av detta stämmer.

 • Kommunerna går sämre ekonomi till mötes

  SKL Kommunernas, landstingen och regionernas ekonomi kommer snabbt att försämras framöver. År 2020 beräknas kostnaderna överstiga intäkterna med 47 miljarder kronor

 • Ny chefsekonom på SKL

  SKL Annika Wallenskog har utsetts till ny chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Hon efterträder Bettina Kashefi som blir chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

 • Stort intresse för bostadsupphandling

  SKL Sveriges kommuner och landsting ska under 2016 upphandla ett nationellt ramavtal för bostäder. Målet är att kommuner ska kunna använda det för att snabbt få fram bostäder som passar in i många miljöer.

 • Nytt avtal ska förhindra mutor

  SKL Under onsdagen presenterade branschen den nya överenskommelsen mellan leverantörer och beställare i bygg- och fastighetssektorn.

 • Vem styr vad och vad styr man?

  SKL Jag har i dagarna haft det tvivelaktiga nöjet att tillsammans med mina medarbetare ta fram en prognos för kommunernas och landstingens ekonomi för de närmast åren. Tvivelaktigt: därför att resultatet denna gång var ytterst bekymrande.

 • Förslag om boende för nyanlända

  SKL Boverket presenterar flera förslag om hur fler nyanlända som fått uppehållstillstånd ska kunna få tillgång till bostad. SKL bedömer att flera av Boverkets förslag bör kunna genomföras relativt omgående.

 • Vi är på rätt väg!

  SKL I en tidigare krönika avslutade jag med frågeställningen: ”Hur vi ska få igång bostadsbyggandet? Ja, den frågan är värd en helt egen krönika.” Så nu är väl det dags att svara på den frågan!

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived