Posts Tagged ‘SKL’

 • “Markmonopolet styr utbudet”

  SKL Kommunernas planläggning av mark går emot grundlagen, enligt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. Han får visst medhåll av bostadsministern medan SKL:s förbundsjurist påminner om konkurrenslagstiftningen.

 • Det går bra för Sverige men var är exporten?

  SKL Ekonomiskt sett går Sverige som tåget. Tillväxten är bra men kruxet är att den har varit inhemskt driven väldigt länge. Exportsektorn har inte bidragit som den bör, i den annars exportdrivna svenska ekonomin, trots den rekordsvaga kronan.

 • Ramavtal för kommunalt bostadsbyggande

  SKL Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har under hösten genomfört en nationell upphandling för bygget av flerbostadshus. Fyra aktörer har nu fått ramavtal.

 • Snarare ett nytt sätt att arbeta än en skattechock

  SKL I oktober presenterade vi SKL-ekonomer vår senaste Ekonomirapport. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Skattechock! Stora nedskärningar! Krav på ökade statsbidrag! skriver medierna. Många menar också att SKL:s rapporter är tendentiöst negativa. Inget av detta stämmer.

 • Kommunerna går sämre ekonomi till mötes

  SKL Kommunernas, landstingen och regionernas ekonomi kommer snabbt att försämras framöver. År 2020 beräknas kostnaderna överstiga intäkterna med 47 miljarder kronor

 • Ny chefsekonom på SKL

  SKL Annika Wallenskog har utsetts till ny chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Hon efterträder Bettina Kashefi som blir chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

 • Stort intresse för bostadsupphandling

  SKL Sveriges kommuner och landsting ska under 2016 upphandla ett nationellt ramavtal för bostäder. Målet är att kommuner ska kunna använda det för att snabbt få fram bostäder som passar in i många miljöer.

 • Nytt avtal ska förhindra mutor

  SKL Under onsdagen presenterade branschen den nya överenskommelsen mellan leverantörer och beställare i bygg- och fastighetssektorn.

 • Vem styr vad och vad styr man?

  SKL Jag har i dagarna haft det tvivelaktiga nöjet att tillsammans med mina medarbetare ta fram en prognos för kommunernas och landstingens ekonomi för de närmast åren. Tvivelaktigt: därför att resultatet denna gång var ytterst bekymrande.

 • Förslag om boende för nyanlända

  SKL Boverket presenterar flera förslag om hur fler nyanlända som fått uppehållstillstånd ska kunna få tillgång till bostad. SKL bedömer att flera av Boverkets förslag bör kunna genomföras relativt omgående.

 • Vi är på rätt väg!

  SKL I en tidigare krönika avslutade jag med frågeställningen: ”Hur vi ska få igång bostadsbyggandet? Ja, den frågan är värd en helt egen krönika.” Så nu är väl det dags att svara på den frågan!

 • Samarbete vägen till bostäder för alla

  SKL God organsation och genomtänkta samarbeten krävs för att landets kommuner ska kunna leva upp till sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Det är först när dessa pusselbitar finns på plats som övriga aktörer kan bidra till att ge ”svaga hushåll” en egen bostad. Det skriver SABO, SKL, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen i en ny rapport.

 • Ny chefsekonom på SKL

  SKL Bettina Kashefi, som tidigare varit statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet, har utsetts till ny chefsekonom på SKL. Hon efterträder därmed Mats Kinnwall som lämnade sin post under hösten.

 • Stämmer bilden av högt belånade hushåll…

  SKL I media läser vi ofta att svenska hushåll är kraftigt överbelånade. Många kända ekonomer uttalar sig titt och tätt om att Sverige ligger i världstoppen när det gäller hushållens skuldsättning.

 • SKL ser vårtecken

  SKL Efter en lång vinter med svag tillväxt ser SKL vissa vårtecken i ekonomin. Men tillväxttalen är låga; i år växer BNP med 1,5 procent och nästa år med 2,5 procent.

 • Dyrt fördubbla kollektivtrafiken

  SKL En ökad kollektivtrafik skulle medföra en samhällsekonomisk nytta, men det är långt ifrån gratis. Det visar en ny beräkning från SKL.

 • Samordning av energikrav på nya byggnader

  SKL Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Miljöstyrningsrådet undersöker möjligheten att samordna de energikrav som ställs på byggnader vid kommunala markupplåtelser.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived