Posts Tagged ‘Skatteverket’

 • Jätteuthyrning för Vasakronan i Sumpan

  Skatteverket Vasakronan har tecknat ett av de största hyreskontrakten de senaste åren med Skatteverket som hyr hela 42 000 kvadratmeter i fastigheten Nya Kronan i Sundbyberg. 

 • Stenvalvet hyr ut till Skatteverket

  Skatteverket Stenvalvet hyr ut till Skatteverket i fastigheten Vägbrytaren 1 – K43 i Eskilstuna. Hyresavtalet avser totalt 2800 kvadratmeter och löper på i sex år.

 • Stenvalvet hyr ut i Falun

  Skatteverket Fastighets AB Stenvalvet tecknar nytt hyresavtal med Skatteverket i kvarteret Kardmakaren 20 i Falun. Avtalet löper på i 6 år. I samband med detta kommer Stenvalvet bygga ett nytt kontor i fastigheten.

 • Ny dom kan ge miljarder till fastighetsägare

  Skatteverket Förvaltningsrätten fastslår i en ny dom att vattenkraftsproducenter missgynnas skattemässigt då de betalar högre fastighetsskatt en vattenkraftsproducenter. En dom som kan betyda miljardbelopp för branschen varje år, enligt Annika Arnström på EY.

 • Hyr ut i Östersund

  Skatteverket Fastighets AB Stenvalvet har förlängt hyresavtalet med 6 år med Skatteverket för lokaler i fastigheten Åkeriet 10 i Östersund.

 • Corem förlorar skattemål

  Skatteverket Corem Property Group kan läggas till listan av fastighetsbolag som nyligen förlorat mot Skatteverket i landets domstolar. Det står klart sedan bolaget meddelat att Förvaltningsrätten bifallit Skatteverkets yrkande att ett av Corems dotterbolag inte ska medges ett skattemässigt avdrag för kapitalförlust under 2008.

 • Kungsleden förlorar skattetvist

  Skatteverket Kungsledens dotterbolag Kungsleden Lummer AB har i Förvaltingsrätten i Stockholm nekats nedskrivning av andelar i dotterbolag vid 2008 års taxering.

 • Wallenstam vann i Kammarrätten

  Skatteverket Wallenstam behöver inte betala de 1 436 miljoner kronor som Skatteverket hade upptaxerat bolaget med till följd av försäljningar av dotterbolag under 2006-2007. Bolaget fick rätt i Kammarrätten som tidigare på tisdagen meddelade sitt beslut i målet.

 • Skatteverket yrkar på beskattning av Kungsleden

  Skatteverket Skatteverket yrkar på beskattning av Kungsledens kapitalvinst vid överlåtelse av andelar i handelsbolag avseende taxeringsåret 2007. Det meddelar Kungsleden i ett börsmeddelande samtidigt som man bekräftar sin tidigare ståndpunkt att bestrida kravet och tillkännager sin avsikt att överklaga till förvaltningsrätten.

 • Skatteverket överklagar inte

  Skatteverket Skatteverket överklagar inte Förvaltningsrättens beslut i frågan om det skattetillägg myndigheten hade påfört fastighetsbolaget Klövern.

 • Skatteverket hyr 44 000 kvadratmeter i Nöten

  Skatteverket Fabege har tecknat ett avtal med Skatteverket om uthyrning av ytterligare 29 000 kvadratmeter i Kvarteret Nöten. Detta framgår av ett börsmeddelande från bolaget.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived