Posts Tagged ‘Skåne’

 • Amasten säljer till Fastator och Offentliga Hus

  Skåne Amasten har, via dotterbolag, avyttrat tolv kommersiella fastigheter till Offentliga Hus och Fastator. Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 238,6 miljoner kronor. 

 • Svenska Hus rekryterar två

  Skåne Svenska Hus rekryterar två nya medarbetare. Johan Lann Vallin blir ny fastighetsförvaltare i region Göteborg och Michaela Lorich har utsetts till ny fastighetsförvaltare i region Skåne. 

 • Industrigrannar i Malmö återvinner energi

  Skåne Spillvärme från stadens avloppsvatten ska värma upp hus. Rester av ångvärme ska nyttjas, jordbruksavfall bli till bioetanolbränsle och food loop-system undersöks. Mellan företag i Norra hamnen i Malmö byggs en cirkulär ekonomi upp, vars modell inspirerar hela staden.

 • Ny vd till Bengt Dahlgren

  Skåne Från mitten av november tillträder Magnus Åberg som ny vd för Bengt Dahlgren Syd, som har kontor i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. “Affärer, juridik, ekonomi, förhandlingar är kunskaper som kommer väl till pass i hans roll som vd”, säger tf vd Lena Wästfelt.

 • Länsförsäkringar Skåne gör första förvärv

  Skåne Länsförsäkringar Skånes nya fastighetsbolag har gjort sin första affär genom förvärv av tre hyresrättsfastigheter i Helsingborg. Säljare är en privat fastighetsägare.

 • Efter strandning: vänder sig direkt till hyresgäster

  Skåne Efter att hyresförhandlingar för över 38 000 lägenheter strandat i södra Sverige, väljer Fastighetsägarna Syds medlemsföretag att vända sig direkt till sina hyresgäster i 27 kommuner.

 • Svenska Hus rekryterar från Castellum

  Skåne Thomas Persson blir ny regionchef för Svenska Hus i Skåne. Han kommer närmast från Castellumbolaget Briggen där han varit affärsområdeschef i Lund.

 • Skånsk miljardaffär för Brinova

  Skåne Brinova förvärvar sju fastigheter i skånska Eslöv, Kävlinge och Vellinge. Totalt säljs fastigheterna till ett underliggande fastighetsvärde om 960 miljoner kronor.

 • Hög byggtakt – men för lite i storstäderna

  Skåne Byggtakten är hög i samtliga storstadslän, men enligt en ny analys byggs bara hälften av bostäderna i storstäderna – jämfört med de 75 procent som Boverket menar behövs.

 • 29 av 33 rapporterar bostadsbrist i Skåne

  Skåne Bostadsbristen är akut på många platser i landet, och finns i 83 procent av landets kommuner. I Skåne ser bristen värre ut då 29 av länets 33 kommuner rapporterar bostadsbrist.

 • Malmö, Köpenhamn – eller bara Öresund City?

  Skåne Vad händer om man slutar skilja på Malmö och Köpenhamn och istället skapar en enda stor stad – Öresund City? I ett förslag från Sweco vill man se en ny arkipelag och flera nya fasta förbindelser över sundet, för att skapa en ny storstad över landgränserna.

 • Bygger lägenheter i Vellinge

  Skåne HSB kommer att bygga 54 nya lägenheter i Hököpinge i Vellinge. Detta efter att miljö- och byggnadsnämnden häromdagen beviljat bygglov.

 • Ny aktör köper mer i Skåne

  Skåne Sydsvenska Hem, som nyligen bildats av Pareto Securities, har förvärvat en fastighet i Helsingborg av Stenbocken. Bolagets strategi är att växa som bostadsaktör i just Skåne.

 • Säljer skånsk portfölj för halv miljard

  Skåne Midroc har tecknat avtal om försäljning om flera fastigheter i Skåne. Fastigheterna säljs till Sydsvenska Hem, som ägs av Pareto Securities, för drygt en halv miljard kronor.

 • Förhandlingsstart om ny kollektivtrafik

  Skåne På måndagen inleddes förhandlingar med storstadsregionerna om utbyggnaden av ett flertal kollektivtrafikprojekt. De handlar om vilka objekt som staten kan tänka sig att medfinansiera för att få till en bättre kollektivtrafik och ett ökat bostadsbyggande.

 • Hoppas på ersättning från regeringen

  Skåne Att de nyligen införda gränskontrollerna riskerar att skada Öresundsregionen är något som både politiker och näringsliv varnat för. Politiska ledare från Malmö och Region Skåne tror dock att regeringen kan komma att kompensera regionen i efterhand.

 • Tre av fyra nomineringar i Skåne

  Skåne Vartannat år delas Bostadspriset ut av Sveriges Arkitekter för att belöna ett aktuellt bostadshus eller ett område av hög arkitektonisk klass. I år är fyra hus eller områden nominerade. Tre av dem ligger i Skåne, ett i Stockholm.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived