Posts Tagged ‘SHH’

 • SHH startar samhällsfastighetsbolag

  SHH SHH, som i dagsläget jobbar med bostadsutveckling, breddar verksamheter och startar ett nytt affärsområde inom samhällsfastigheter. Fredrik Alvarsson, närmast från CA Fastigheter, blir vd för bolaget. 

 • Första bygglovet på gång i Kronan

  SHH Kronandalen, Luleå kommuns stora stadsutvecklingsprojekt, har fått sitt första bygglov inlämnat. Fullt utbyggd kommer stadsdelen att ha 2 000 nya bostäder. 

 • SHH och NREP säljer i Tumba

  SHH SHH och NREP säljer ett hyresrättsprojekt i Tumba, Botkyrka till Trenum AB. I projektet pågår bygget av 127 hyresrätter omfattande drygt 5 000 kvadratmeter. 

 • Fabege och SHH bygger bostäder i Kista

  SHH Fabege och SHH har tecknat avtal om att gemensamt utveckla 225 bostadsrätter i Kista, efter att SHH förvärvat 50 procent av det markbolag som bildades efter att Fabege fick en markanvisning på fastigheten i höstas.

 • SHH bildar bolag med LO och Bodal

  SHH SHH Bostad har träffat en överenskommelse med LO och Fastighets AB Bodal om att gemensamt bilda ett mark- och bostadsutvecklingsbolag med fokus på Storstockholm. Det nya bolaget heter SHH Landbolaget AB.

 • SHH bygger nytt i Botkyrka

  SHH SHH Bostad har vunnit en markanvisningstävling i Alby, Botkyrka där de ska bygga 225 nya bostäder. Kommunen har som mål om att bygga 4 000 nya bostäder de kommande fyra åren.

 • Går från Concent till SHH

  SHH Styrelsen i SHH utser Matias Lindberg till ny vd för koncernens dotterbolag som operativt ansvarar för all bostadsutveckling och produktion. Han kommer närmast från Concent.

 • SHH rekryterar projektledare

  SHH SHH Bostad rekryterar Johan Spång som projektledare.

 • SHH bygger 180 bostäder i Sundsvall

  SHH SHH Bostads har förvärvat en fastighet i Sundsvall av Norrlandspojkarna invid Folkets Park i syfte att utveckla 180 nya bostäder på platsen.

 • SHH Bostad rekryterar tre

  SHH SHH Bostad har rekryterat tre nya medarbetare, en projektutvecklare, en arkitekt och en koncernredovisningsansvarig.

 • Bygger 250 hyresrätter i Stockholm

  SHH NREP och SHH Bostad bildar ett utvecklingsbolag där de gemensamt ska bygga två hyresprojekt i Stor-Stockholm. Totalt ska 250 hyresrätter för unga byggas i Huddinge och Tumba.

 • Peab och SHH i bostadssamarbete

  SHH Peab och Svenska Hyreshus, SHH Bostad bilder ett gemensamt projektbolag i syfte att utveckla 300 nya bostäder i Nyköping och i Tullinge, fram till 2018.

 • Nytt bolag ska producera hyresbostäder

  SHH Svenska Hyreshus AB (SHH) och NCC Construction Sverige AB bildar ett till lika delar gemensamägt bolag med syfte att producera hyresbostäder.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived